Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

W dniach 24-26 kwietnia 2024r. uczniowie z klasy 2 i 3 wyjechali na wycieczkę do Warszawy. W stolicy odwiedzili najpierw Stare Miasto z piękną fontanną Syrenki. Tam też pani Przewodnik opowiedziała nam przepiękne legendy o Bazyliszku i o powstaniu Warszawy. Usłyszeliśmy też historię Małego Powstańca. Po południu odwiedziliśmy Stadion Narodowy. W następnych dniach uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych pt. ”Z wizytą u króla” w Wilanowie, odwiedziliśmy Cmentarz Powązkowski, a na nim groby harcerzy walczących w Powstaniu Warszawskim,

Czytaj więcej...

W ramach współpracy z wydziałem historii UAM w Poznaniu tzw. klasa patronacka, nasi uczniowie wybrali się na XXVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Podczas wizyty wzięli udział w ciekawych wykładach związanych z historią wynalazków oraz różnicami w poglądach politycznych a także w warsztatach tworzenia zapachów, historii pisma oraz  archeologicznych.

Wyjazd zorganizowała nauczycielka historii i WOS-u Pani Anna Kaczmarek.

Czytaj więcej...

Dnia 22.04.2024r. w Magazynie Zbożowym odbył się konkurs piosenki „Ziemia – moja planeta” zorganizowany przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Padniewie, Młodzieżowy Dom Kultury w Mogilnie i Gminę Mogilno. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-2 oraz klasy 3-4.W drugiej kategorii wiekowej zaprezentowały się uczennice klasy czwartej: Iga Cała i Gabriela Śmiłowska.

Czytaj więcej...

19 stycznia 2024 roku uczniowie klas 5, 7 i 8 naszej szkoły udali się na wycieczkę do Sejmu RP. Zwiedzanie rozpoczęło się w Centrum dla Zwiedzających, gdzie Pani przewodnik omówiła makietę, na której przedstawiono budynki sejmowe. Następnie grupa uczniów zasiadła na widowni w Sali Posiedzeń Sejmu i kolejno w Sali Posiedzeń Senatu. Wycieczka była doskonałą okazją do integracji oraz uzupełnienia informacji zdobywanych przez uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Czytaj więcej...

Burmistrz Mogilna Pan Leszek Duszyński wraz z gronem zaproszonych Gości i uczniów dokonał tradycyjnego przecięcia wstęgi i tak oto rozpoczynamy oficjalną działalność naszej ekopracowni.Dziś można było zobaczyć jak działają turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne oraz czujniki pogody. Zaprezentowały je nauczycielki fizyki i geografii, Panie Beata Nowak i Joanna Woźniak.

Czytaj więcej...

Dnia 16.11.2023r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród dzieciom biorącym udział w konkursie „Przedszkolak w jesiennym obiektywie” zorganizowanym przez nauczycielki z Przedszkola nr 5 w Mogilnie, Panię: Iwonę Wiewiórę, Marlenę Mróz-Sobieraj, Mirelę Górną i Patrycję Herwart.

Komisja konkursowa w składzie:

⁃ Dyrektor Aleksandra Zielińska-Duda

⁃ Wicedyrektor Lidia Błażejewska

Czytaj więcej...

Zielony Festiwal w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie. Taką nazwę nosi szkolny projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Uczniowie kl. V – VIII uczestniczyli w spotkaniach z pracownikiem Nadleśnictwa Gołąbki inż. Michałem Zwolenkiewiczem, które poświęcone były zadaniom leśników i ich działaniom proekologicznym. Uczestniczył w nich również emerytowany leśnik, obecnie Prezes Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w  Mogilnie Józef Popiel, popularyzator wiedzy o lasach i ochronie przyrody.

Czytaj więcej...

Dnia 19.09.2023 uczniowie naszej szkoły kolejny raz poczuli się studentami, biorąc udział w wykładach i warsztatach na UAM w Poznaniu. Dzięki uprzejmości wybitnej absolwentki naszej szkoły Pani prof. Danuty Konieczki –Śliwińskiej w ramach klasy patronackiej 8a i 7b udały się na wydział historyczny, gdzie uczestnicy mieli sprzyjające warunki, aby wysłuchać ciekawych prelekcji na temat polskiej wsi, Jana Heweliusza, czy historii powstania roweru. Była to okazja do zapoznania się ze strukturą i bogatą ofertą uczelni a także do odwiedzenia różnych sal wykładowych i ćwiczeniowych. Wielu z naszych uczniów, już dziś planuje powrócić na tę uczelnię w przyszłości.

Czytaj więcej...

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka