Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

KALENDARZ roku szkolnego 2020/2021

 Rok szkolny trwa                        01.09.2020 –31.08.2021

175 dni nauki szkolnej             01.09.2020 – 25.06.2021

 I okres  97 dni nauki szkolnej                 01.09.2020 – 29.01.2021

II okres  78 dni nauki szkolnej                 01.02.2021 – 25.06.2021

 

 • 09.2020 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021
 • 12.2020 - 31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna 
 • 02.2020-28.02.2020 Ferie zimowe
 • 2020 Rekolekcje wielkopostne (3 dni)
 • 04.2021-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
 • 25,26, 27.05.2021 Egzamin ósmoklasisty 
 • 06.2021 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2020/2021
 • 06.2021-31.08.2021 Ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 • 14 października 2020 (środa) - Dzień Edukacji Narodowej
 • 11 listopada 2020 (środa) - Narodowe święto Niepodległości
 • 1 stycznia 2021 (piątek) - Nowy Rok
 • 6 stycznia 2021 (środa) - Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2021 (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 3 czerwca 2021 (czwartek)-Uroczystość Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 4 i 5.01.2021 przed świętem Trzech Króli
 • 25,26,27. 05.2021 Egzamin ósmoklasisty   
 • 06.2021-piątek po Bożym Ciele


Współpraca z rodzicami

 

 „Dni otwarte” poniedziałek w godzinach 17.00 – 18.00.

Sposób organizacji tych spotkań w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

I okres

26.10.2020

14.12.2020

 II okres

29.03. 2021

17.05. 2021

 

Zebrania rodziców

 

Organizacyjne:

Klasa I                              08.09.2020 (wtorek) godz.17.00

 

Ślubowanie pierwszoklasistów 17.09.2020 (czwartek ) godz.14.00

Klasy II-VIII             wg harmonogramu                                                               

Wybór Rady Rodziców        24.09.2020 (środa )   godz.18.00

 

Podsumowujące pracę uczniów i nauczycieli:

 

                                                           I okres

Klasy I -VIII                20.01.2020,21.01.2020  (środa, czwartek) godz. 17.00

                          

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych:

 

                                                           II okres

Klasy I - VIII                16.06.2020,17.06.2020 (środa, czwartek)      godz. 17.00

 

Inne spotkania i wydarzenia klasowe wg harmonogramu wychowawców klas, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

1% dla naszej Szkoły!

Wzorem lat ubiegłych, na podstawie  porozumienia z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole (TSPS), można dokonać  odpisu 1% rocznego podatku przez rodziców naszych uczniów, absolwentów, pracowników oraz sympatyków na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2. Dowiedz się więcej jak przekazać 1% dla naszej Szkoły!

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka