Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

 Rok szkolny trwa                02.09.2019 – 26.06.2020

 I okres                                  02.09.2019 – 31.01.2020  -> 19 tygodni

II okres                                  03.02.2020 – 26.06.2020  -> 20 tygodni

Cały rok ->  39 tygodni nauki

 

Zimowa przerwa świąteczna                   23.12.2019 - 31.12.2019

Ferie zimowe                                         27.01.2020 – 09.02.2020

Rekolekcje Wielkopostne                                                03. 2019

Wiosenna przerwa świąteczna                 09.04.2020- 14.04.2020

Egzamin ósmoklasisty                                       21,22,23.04.2020                  

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020                     26.06.2020

Ferie letnie                                              27.06.2020-31.08.2020

 Dni wolne od zajęć:

 ustawowe:

01.11.2019(piątek)              – Święto Wszystkich Świętych

11.11.2019  (poniedziałek)   - Narodowe Święto Niepodległości

01.01.2020  (środa)             - Nowy Rok

06.01.2020  (poniedziałek )  - Trzech Króli

01.05.2020  (piątek )           - Święto Pracy

11.06.2020  (czwartek)        - uroczystość Bożego Ciała

 

dodatkowe:

02.01.2020-czwartek

03.01.2020-piątek

12.06.2020-piątek po Bożym Ciele

 

 

 

Współpraca z rodzicami

 

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami tzw. „Dni otwarte” poniedziałek. Dyżury nauczycieli w godzinach 17.00 – 18.00.

 

I okres

28.10.2019

16.12.2019

 

II okres

30.03. 2020

18.05. 2020

        

Zebrania rodziców

Organizacyjne:

Klasa I                              11.09.2019(środa ) godz.17.00

Ślubowanie 04.10.2020

Klasy II-VIII                      25.09.2019(środa )

                                                                      godz.16.00-klasy II-IV

                                                                      godz.17.00-klasy V-VIII

Wybór Rady Rodziców        25.09.2019(środa )   godz.18.00

 

Podsumowujące pracę uczniów i nauczycieli:

                                               I okres

Klasy I -VIII                      23.01.2019 (czwartek) godz. 17.00

                      

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych:

                                               II okres

Klasy I - VIII                     16.06.2020 (wtorek)      godz. 17.00

 

Inne spotkania i wydarzenia klasowe wg harmonogramu wychowawców klas, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

 

Zebrania Rady Pedagogicznej

 

Wrzesień

12 .09.2019 czwartek godz.16.00

Styczeń

Klasyfikacyjne środa  22.01.2020

Analityczne   wtorek   11.02.2020

Czerwiec

Klasyfikacyjne  wtorek  23.06.2020

Analityczne     poniedziałek 29 .06.2020 

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Buduję, koduję...

Gram, bo lubię/muszę

Dyplom Góra Grosza

Poznaj Naszą Szkołę

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

1% dla naszej Szkoły!

Wzorem lat ubiegłych, na podstawie  porozumienia z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole (TSPS), można dokonać  odpisu 1% rocznego podatku przez rodziców naszych uczniów, absolwentów, pracowników oraz sympatyków na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2. Dowiedz się więcej jak przekazać 1% dla naszej Szkoły!

Wyszukiwarka