Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Rok szkolny trwa                   01.09.2022 –31.08.2023

183 dni nauki szkolnej          01.09.2022 – 23.06.2023

 

I okres                              01.09.2022 – 27.01.2023  (87 dni nauki)

II okres                            30.01.2023 – 23.06.2023    (96 dni nauki)

 

 • 09.2022 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023 Ślubowanie pierwszoklasistów
 • 12.2022r. - 31.12.2022r. Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.2023r. –12.02.2023r. Ferie zimowe
 • 2023r. Rekolekcje wielkopostne
 • 04.2023r.-11.04.2023r. Wiosenna przerwa świąteczna
 • 06.2023r.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023
 • 06.2023r.-31.08.2023 Ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

 • 14 października 2022 (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej
 • 1 listopada 2022(wtorek)- Św. wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2022 (piątek) - Narodowe Święto Niepodległości
 • 1 stycznia 2023(niedziela) - Nowy Rok
 • 6 stycznia 2023 (piątek) - Święto Trzech Króli
 • 1 maja 2023(poniedziałek) - Święto Pracy
 • 3 maja 2023 (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 8 czerwca 2023 (czwartek) - Uroczystość Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 10.2022r.-poniedziałek przed Świętem Zmarłych
 • 05.2023 –Święto Flagi (wtorek)
 • 05.,24.05.,25.05.2023r. Egzamin ósmoklasisty (3 dni)
 • 06.2023-piątek po Bożym Ciele

    

Zebrania rodziców

 

 

Organizacyjne:

Klasa I                               12.09.2022r.(poniedziałek) godz.17.00

Klasy II-VIII                        15.09.2022r.(czwartek) godz. 16.00       

Wybór Rady Rodziców      15.09.2022r. (czwartek) godz.17.30

 

Podsumowujące pracę uczniów i nauczycieli:

 I okres

Klasy I -VIII  25.01.2023  godz. 16.00, 17.00

                   

Informujące  o przewidywanych ocenach końcoworocznych:

II okres

Klasy I - VIII 13.06.2023 godz. 16.00, 17.00

 

Inne spotkania i wydarzenia klasowe wg harmonogramu wychowawców klas,

po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem ZSP2.

 

Zebrania Rady Pedagogicznej

 

Wrzesień 2022r.

Plan pracy szkoły  (wtorek)13.09.2022 godz.16.00

 

Styczeń 2023r.

Klasyfikacyjne(wtorek)24.01.2023r. godz.15.00

Analityczne(środa )15.02.2023r. godz.15.00

 

Czerwiec 2023r.

Klasyfikacyjne (wtorek) 20.06.2023r.godz.15.00

Analitycznie (wtorek) 20.06.2023r. godz. 16:00

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka