Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

Rok szkolny trwa    04.09.2017 – 22.06.2018

I okres         04.09.2017 –  26.01.2018

II okres        29.01.2018 – 22.06.2018

         Liczba dni nauki w roku szkolnym:

I okres    97 dni nauki szkolnej 19 tygodni

Czytaj więcej...

KALENDARZ   roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny trwa                03.09.2018 – 21.06.2019

I okres                                 03.09.2018 – 25.01.2019

II okres                                28.01.2019 – 21.06.2019

38 tygodni nauki

Czytaj więcej...

Propozycja zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2017/2018

Tytuł zajęć

Rodzaj zajęć

Dla uczniów klasy

„Radzę sobie coraz lepiej”

Korekcyjno - kompensacyjne

II, III

„Czytam, liczę, potrafię”

Dydaktyczno - wyrównawcze

III

„Omnibusek”

koło matematyczno-polonistyczne

III

„Kolorowe inspiracje” koło plastyczne

Rozwijające uzdolnienia plastyczne

III - VI

„Wiem, potrafię, chcę”

Korekcyjno - kompensacyjne

I - III

„Teatr uczy, bawi, wychowuje”

Koło teatralne

IV- VI

Zobacz pełną listę zajęć...

Świetlica szkolna - godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

7 – 8                  12– 16

wtorek

7 – 8                  12– 16

środa

7 – 8                  12– 16

czwartek

7 – 8                  12– 16

piątek

7 – 8                  12– 16

 

Biblioteka szkolna - godziny pracy

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

I tydzień

745 – 1345

745 – 1445

745 – 1345  

745 – 1445

745- 1145

II tydzień

745- 1345

745- 1545

745 – 1245  

745 – 1245

745- 1345

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW (MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH) UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MOGILNIE

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).                                           

  1. Biblioteka szkolna udostępnia nieodpłatnie podręczniki i materiały edukacyjne na okres całego roku szkolnego. Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Dołączona do podręczników płyta CD stanowi integralną część podręczników i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem.
  2. Podręczniki (materiały edukacyjne) stanowią własność szkoły i powinny być użytkowane przez trzy lata.
  3. Do wypożyczania podręczników (materiałów edukacyjnych) uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły klas I – VIII.
  4. Wypożyczenia podręczników (materiałów edukacyjnych) dokonuje uczeń osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy klasy.
  5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki (materiały edukacyjne) do biblioteki szkolnej.
  6. Zauważone uszkodzenia, które już były w podręcznikach, należy zgłosić bibliotekarzowi od razu po wypożyczeniu.
  7. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem poprzez okładkę ochronną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Wraz z końcem roku szkolnego uczeń powinien zadbać o estetyczny wygląd podręczników i przygotować je do zwrotu.
  8. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia (nieujawnione w chwili wypożyczenia) lub zniszczenie wypożyczonych podręczników. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka winni są odkupić zniszczone podręczniki we własnym zakresie do końca roku szkolnego.
  9. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

 

 

Nazwisko, imię nauczyciela

liczba godzin

nazwa zajęć

Barańska Stefania

2

z. rozwijające uzdolnienia plastyczne

Batkowska Małgorzata

1

z. dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

Batkowska Małgorzata

1

z. rozwijające z j. polskiego(koło)

Burzyńska Elżbieta

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Burzyńska Elżbieta

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Dembiński Jarosław

2

z. rozwijające uzdolnienia(komputery)

Dobersztyn Alina

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Dobersztyn Alina

1

z. rozwijające uzdolnienia-artystyczne

Draheim Danuta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.pol.

Draheim Danuta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.pol.

Głowacka Dominika

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Głowacka Dominika

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Gorgoń Monika

2

z. rozwijające uzdolnienia sportowe

Jakóbiak Małgorzata

1

z.korekcyjno-kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata

1

z.korekcyjno-kompensacyjne

Kaczmarek Anna

1

z. rozwijające uzdolnienia historia

Kilińska Elżbieta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kilińska Elżbieta

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Kruszka Agnieszka

1

z. rozwijające uzdolnienia(koło biblioteczne)

Kruszka Agnieszka

1

z. rozwijające uzdolnienia(koło biblioteczne)

Lewandowska Anna

1

z.dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

Lewandowska Anna

1

z.rozwijające uzdolnienia matematyczne

Marciniak Renata

1

z. dydaktyczno- wyrównawcze

Marciniak Renata

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Michalak Wioleta

1

koło teatralno-misyjne

Michalak Wioleta

1

koło rękodzielnicze

Ostrowska Lidia

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Ostrowska Lidia

1

z. dydaktyczno- wyrównawcze

Rybicka Renata

1

z. rozwijające z j. polskiego

Rybicka Renata

1

z.logopedyczne

Sadecki Tomasz

2

z. rozwijające uzdolnienia sportowe

Stachowiak Elżbieta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Stachowiak Elżbieta

1

gry i zabawy ogólnorozwojowe

Jaśkiewicz Marta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Jaśkiewicz Marta

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Stawicka Małgorzata

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia

Stawicka Małgorzata

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia

Krzewina Honorata

1

z. rozwijające uzdolnienia

Krzewina Honorata

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Śmigielska Elżbieta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka

Śmigielska Elżbieta

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Wojciechowska Bogumiła

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wojciechowska Bogumiła

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia

Wróblewska Anna

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wróblewska Anna

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Woźniak Joanna

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia przyroda

Woźniak Joanna

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przyroda

*zajęcia trwają do 22.12.2016

nazwisko i imię nauczyciela

liczba godzin

nazwa zajęć

Batkowska Małgorzata*

1

zajęcia rozwijające z j. polskiego

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia*

1

zajęcia logopedyczne

Rybicka Renata

1

zajęcia logopedyczne

Rybicka Renata

1

zajęcia logopedyczne

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia rozwijające

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata*

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta*

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Śmigielska Elżbieta*

1

zajęcia rozwijające z matematyki

Draheim Danuta *

1

zajęcia rozwijające z j. polskiego

 

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Buduję, koduję...

Gram, bo lubię/muszę

Dyplom Góra Grosza

Poznaj Naszą Szkołę

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

1% dla naszej Szkoły!

Wzorem lat ubiegłych, na podstawie  porozumienia z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole (TSPS), można dokonać  odpisu 1% rocznego podatku przez rodziców naszych uczniów, absolwentów, pracowników oraz sympatyków na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2. Dowiedz się więcej jak przekazać 1% dla naszej Szkoły!

Wyszukiwarka