Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

Nazwisko i imię

Nazwa zajęć

Burzyńska Elżbieta

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

Burzyńska Elżbieta

Zajęcia rozwijające z j .angielskiego

Lewandowska Anna

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

Lewandowska Anna

Myślę ,liczę odkrywam i wiedzę zdobywam”

koło matematyczne

Draheim Danuta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j .polskiego

Draheim Danuta

Koło polonistyczne

Głowacka Dominika

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

Głowacka Dominika

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

Kaczmarek Anna

Miłośnicy regionu” z. rozwijające

Kaczmarek Anna

Miłośnicy regionu” z. rozwijające

Rybicka Renata

I ty możesz zostać mistrzem ortografii”

zajęcia dla uczniów z dysleksją

Rybicka Renata

W świecie głosek” z. logopedyczne

Pisuła Mariusz

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

Pisuła Mariusz

Zajęcia rozwijające z informatyki

Dobersztyn Alina

Zagram ,zaśpiewam ,zatańczę z. rozwijające

Dobersztyn Alina

Zagram ,zaśpiewam ,zatańczę z. rozwijające

Ostrowska Lidia

Matematycznie tropiciele” z .rozwijające

Ostrowska Lidia

Przezwyciężamy trudności „ z. wspomagające

Kruszka Agnieszka

Mole książkowe

   

Kruszka Agnieszka

Mole książkowe

Wojciechowska Bogumiła

Raz ,dwa ,trzy liczę i poznaję świat”

z. matematyczno- przyrodnicze

Jakóbiak Małgorzata

Radzę sobie coraz lepiej” z. korekcyjno-kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata

Czytam ,liczę ,potrafię” z. rozwijające

Szypura Dorota

Bajeczka” –koło teatralne

Szypura Dorota

Sowa mądra głowa” z. rozwijające

Michalak Wioleta

Teatr uczy ,bawi, wychowuje” koło teatralne

Michalak Wioleta

Wiem ,potrafię ,chcę” z. korekcyjno-kompensacyjne

Wróblewska Anna

Przezwyciężamy trudności” z. dydaktyczno-wyrównawcze

Wróblewska Anna

Matematyczne potyczki” z. rozwijające

Barańska Stefania

Kolorowe inspiracje” koło plastyczne

Jaśkiewicz –Koźmińska Marta

Liczymy na siebie” z .matematyczno-przyrodnicze

Jaśkiewicz –Koźmińska Marta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Śmigielska Elżbieta

z. rozwijające zainteresowania matematyczne

Stachowiak Elżbieta

Umiem ,wiem ,potrafię” z .rozwijające

Stachowiak Elżbieta

Uczę się i bawię” z. dydaktyczno-wyrównawcze

Woźniak Joannna

Lepiej poznaj świat przyrody” z. dydaktyczno-wyrównawcze

Woźniak Joannna

Mały przyrodnik” z .rozwijające

Batkowska Małgorzata

Klub Miłośników Języka Polskiego koło polonistyczne

Batkowska Małgorzata

Język polski jest prosty” z. dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Stawicka Małgorzata

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Stawicka Małgorzata

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Wojciechowska Bogumiła

Zajęcia dla przybywających z zagranicy

Wojciechowska Bogumiła

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Batkowska Małgorzata

Zajęcia dla przybywających z zagranicy

Jakóbiak Małgorzata

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Wróblewska Anna

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Szypura Dorota

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Pisuła Mariusz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Ostrowska Lidia

Zajęcia dla przybywających z zagranicy ”Uzupełniam, utrwalam, rozwijam”

Błażejewska Lidia

Zajęcia logopedyczne

 

Rok szkolny trwa    04.09.2017 – 22.06.2018

I okres         04.09.2017 –  26.01.2018

II okres        29.01.2018 – 22.06.2018

         Liczba dni nauki w roku szkolnym:

I okres    97 dni nauki szkolnej 19 tygodni

Czytaj więcej...

KALENDARZ   roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny trwa                03.09.2018 – 21.06.2019

I okres                                 03.09.2018 – 25.01.2019

II okres                                28.01.2019 – 21.06.2019

38 tygodni nauki

Czytaj więcej...

Propozycja zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2017/2018

Tytuł zajęć

Rodzaj zajęć

Dla uczniów klasy

„Radzę sobie coraz lepiej”

Korekcyjno - kompensacyjne

II, III

„Czytam, liczę, potrafię”

Dydaktyczno - wyrównawcze

III

„Omnibusek”

koło matematyczno-polonistyczne

III

„Kolorowe inspiracje” koło plastyczne

Rozwijające uzdolnienia plastyczne

III - VI

„Wiem, potrafię, chcę”

Korekcyjno - kompensacyjne

I - III

„Teatr uczy, bawi, wychowuje”

Koło teatralne

IV- VI

Zobacz pełną listę zajęć...

Świetlica szkolna - godziny pracy

Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

7 – 8                  12– 16

wtorek

7 – 8                  12– 16

środa

7 – 8                  12– 16

czwartek

7 – 8                  12– 16

piątek

7 – 8                  12– 16

 

Biblioteka szkolna - godziny pracy

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

I tydzień

745 – 1345

745 – 1445

745 – 1345  

745 – 1445

745- 1145

II tydzień

745- 1345

745- 1545

745 – 1245  

745 – 1245

745- 1345

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW (MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH) UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MOGILNIE

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).                                           

  1. Biblioteka szkolna udostępnia nieodpłatnie podręczniki i materiały edukacyjne na okres całego roku szkolnego. Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Dołączona do podręczników płyta CD stanowi integralną część podręczników i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem.
  2. Podręczniki (materiały edukacyjne) stanowią własność szkoły i powinny być użytkowane przez trzy lata.
  3. Do wypożyczania podręczników (materiałów edukacyjnych) uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły klas I – VIII.
  4. Wypożyczenia podręczników (materiałów edukacyjnych) dokonuje uczeń osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy klasy.
  5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki (materiały edukacyjne) do biblioteki szkolnej.
  6. Zauważone uszkodzenia, które już były w podręcznikach, należy zgłosić bibliotekarzowi od razu po wypożyczeniu.
  7. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem poprzez okładkę ochronną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Wraz z końcem roku szkolnego uczeń powinien zadbać o estetyczny wygląd podręczników i przygotować je do zwrotu.
  8. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia (nieujawnione w chwili wypożyczenia) lub zniszczenie wypożyczonych podręczników. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka winni są odkupić zniszczone podręczniki we własnym zakresie do końca roku szkolnego.
  9. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

 

 

Nazwisko, imię nauczyciela

liczba godzin

nazwa zajęć

Barańska Stefania

2

z. rozwijające uzdolnienia plastyczne

Batkowska Małgorzata

1

z. dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

Batkowska Małgorzata

1

z. rozwijające z j. polskiego(koło)

Burzyńska Elżbieta

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Burzyńska Elżbieta

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Dembiński Jarosław

2

z. rozwijające uzdolnienia(komputery)

Dobersztyn Alina

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Dobersztyn Alina

1

z. rozwijające uzdolnienia-artystyczne

Draheim Danuta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.pol.

Draheim Danuta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.pol.

Głowacka Dominika

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Głowacka Dominika

1

z. rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

Gorgoń Monika

2

z. rozwijające uzdolnienia sportowe

Jakóbiak Małgorzata

1

z.korekcyjno-kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata

1

z.korekcyjno-kompensacyjne

Kaczmarek Anna

1

z. rozwijające uzdolnienia historia

Kilińska Elżbieta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kilińska Elżbieta

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Kruszka Agnieszka

1

z. rozwijające uzdolnienia(koło biblioteczne)

Kruszka Agnieszka

1

z. rozwijające uzdolnienia(koło biblioteczne)

Lewandowska Anna

1

z.dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

Lewandowska Anna

1

z.rozwijające uzdolnienia matematyczne

Marciniak Renata

1

z. dydaktyczno- wyrównawcze

Marciniak Renata

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Michalak Wioleta

1

koło teatralno-misyjne

Michalak Wioleta

1

koło rękodzielnicze

Ostrowska Lidia

1

z. rozwijające uzdolnienia matematyczne(koło)

Ostrowska Lidia

1

z. dydaktyczno- wyrównawcze

Rybicka Renata

1

z. rozwijające z j. polskiego

Rybicka Renata

1

z.logopedyczne

Sadecki Tomasz

2

z. rozwijające uzdolnienia sportowe

Stachowiak Elżbieta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Stachowiak Elżbieta

1

gry i zabawy ogólnorozwojowe

Jaśkiewicz Marta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Jaśkiewicz Marta

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Stawicka Małgorzata

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia

Stawicka Małgorzata

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia

Krzewina Honorata

1

z. rozwijające uzdolnienia

Krzewina Honorata

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Śmigielska Elżbieta

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka

Śmigielska Elżbieta

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Wojciechowska Bogumiła

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wojciechowska Bogumiła

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia

Wróblewska Anna

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wróblewska Anna

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Woźniak Joanna

1

zajęcia rozwijające uzdolnienia przyroda

Woźniak Joanna

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przyroda

*zajęcia trwają do 22.12.2016

nazwisko i imię nauczyciela

liczba godzin

nazwa zajęć

Batkowska Małgorzata*

1

zajęcia rozwijające z j. polskiego

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia

1

zajęcia logopedyczne

Błażejewska Lidia*

1

zajęcia logopedyczne

Rybicka Renata

1

zajęcia logopedyczne

Rybicka Renata

1

zajęcia logopedyczne

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia rozwijające

Jakóbiak Małgorzata

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jakóbiak Małgorzata*

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta*

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Michalak Wioleta

1

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Śmigielska Elżbieta*

1

zajęcia rozwijające z matematyki

Draheim Danuta *

1

zajęcia rozwijające z j. polskiego

 

Szkoła Pamięta!

Buduję, koduję...

Gram, bo lubię/muszę

Dyplom Góra Grosza

Bohater ON

Poznaj Naszą Szkołę

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

1% dla naszej Szkoły!

Wzorem lat ubiegłych, na podstawie  porozumienia z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole (TSPS), można dokonać  odpisu 1% rocznego podatku przez rodziców naszych uczniów, absolwentów, pracowników oraz sympatyków na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2. Dowiedz się więcej jak przekazać 1% dla naszej Szkoły!

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka