Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

Propozycja zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2017/2018

Tytuł zajęć

Rodzaj zajęć

Dla uczniów klasy

„Radzę sobie coraz lepiej”

Korekcyjno - kompensacyjne

II, III

„Czytam, liczę, potrafię”

Dydaktyczno - wyrównawcze

III

„Omnibusek”

koło matematyczno-polonistyczne

III

„Kolorowe inspiracje” koło plastyczne

Rozwijające uzdolnienia plastyczne

III - VI

„Wiem, potrafię, chcę”

Korekcyjno - kompensacyjne

I - III

„Teatr uczy, bawi, wychowuje”

Koło teatralne

IV- VI

„Wiem, umiem, potrafię”

Zabawy rozwijające uzdolnienia

III

„Uczę się i bawię”

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

III

„Matematyczne potyczki”

Rozwijające umiejętności matematyczne

III

„Przezwyciężamy trudności”

Dydaktyczno - wyrównawcze

III

„Miłośnicy regionu”

Rozwijające uzdolnienia oraz wiedzę o regionie

V, VI

Koło teatralne „Bajeczka”

Rozwijające uzdolnienia i zainteresowania

I -  III

„Sowa mądra głowa”

Rozwijające uzdolnienia

III

„Klub Miłośników Języka Polskiego”

Rozwijające umiejętności polonistyczne

IV - VI

„Język polski jest prosty”

Wyrównawcze z języka polskiego

IV - VI

„Mole książkowe”

Koło biblioteczne

IV- VI

„Pracowite pszczółki”

Dydaktyczno-wyrównawcze

III

„Liczmy na siebie”

Rozwijające uzdolnienia

III

„I ty możesz zostać mistrzem ortografii!”

Dla dyslektyków

IV - VI

„W świecie głosek”

Logopedyczne

I - III

Practice makes perfect „Ćwiczenie czyni mistrza”

Rozwijające uzdolnienia

IV - V

Practice makes perfect

Rozwijające uzdolnienia

VII

„Mały przyrodnik”

Rozwijające z przyrody

IV - VII

„Lepiej zrozum świat przyrody”

Dydaktyczno-wyrównawcze

IV - VII

English around the word

Rozwijające z  j. angielskiego

V- VII

English around the word

Rozwijające z  j. angielskiego

III - IV

”Piłka nożna to jest to!”

Rozwijające uzdolnienia sportowe

IV - VII

„Sprawne rączki”

Rozwijające plastyczno- techniczno- grafomotoryczne

I

„Liczydełka”

Rozwijające matematycznie

I

„Nauka może być przyjemna”

Dydaktyczno- wyrównawcze

IV - VI

„Odkrywcy tajemnic języka”

Koło polonistyczne

V - VII

„Myślę, liczę, odkrywam i wiedzę zdobywam”

Koło matematyczne

IV -VI

„Dzięki wytrwałości pokonujemy matematyczne trudności!”

Dydaktyczno - wyrównawcze

V - VI

Zajęcia z pływania/ aerobik

Sportowe

IV - VI

„Poznaj, doświadcz, zrozum”

Rozwijające zainteresowania przyrodnicze

IV - VI

„Matematyczni tropiciele”

Rozwijające zainteresowania matematyczne

II

„Zaśpiewam, zagram, zatańczę!”

Zajęcia umuzykalniające

I

Szkoła Pamięta

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka