Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

Biblioteka szkolna - godziny pracy

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

I tydzień

745 – 1400

745 – 1240

745 – 1245  

745 – 1140

745- 1140

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW (MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH) UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MOGILNIE

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).                                           

  1. Biblioteka szkolna udostępnia nieodpłatnie podręczniki i materiały edukacyjne na okres całego roku szkolnego. Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Dołączona do podręczników płyta CD stanowi integralną część podręczników i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem.
  2. Podręczniki (materiały edukacyjne) stanowią własność szkoły i powinny być użytkowane przez trzy lata.
  3. Do wypożyczania podręczników (materiałów edukacyjnych) uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły klas I – VIII.
  4. Wypożyczenia podręczników (materiałów edukacyjnych) dokonuje uczeń osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy klasy.
  5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki (materiały edukacyjne) do biblioteki szkolnej.
  6. Zauważone uszkodzenia, które już były w podręcznikach, należy zgłosić bibliotekarzowi od razu po wypożyczeniu.
  7. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem poprzez okładkę ochronną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Wraz z końcem roku szkolnego uczeń powinien zadbać o estetyczny wygląd podręczników i przygotować je do zwrotu.
  8. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia (nieujawnione w chwili wypożyczenia) lub zniszczenie wypożyczonych podręczników. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka winni są odkupić zniszczone podręczniki we własnym zakresie do końca roku szkolnego.
  9. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

 

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Buduję, koduję...

Gram, bo lubię/muszę

Dyplom Góra Grosza

Poznaj Naszą Szkołę

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

1% dla naszej Szkoły!

Wzorem lat ubiegłych, na podstawie  porozumienia z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole (TSPS), można dokonać  odpisu 1% rocznego podatku przez rodziców naszych uczniów, absolwentów, pracowników oraz sympatyków na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2. Dowiedz się więcej jak przekazać 1% dla naszej Szkoły!

Wyszukiwarka