Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

Chór złożony z 329 uczniów Dwójki pod kierunkiem nauczyciela muzyki p. Jacka Jackowskiego 18.10.2018r. wykonał w mogileńskim klasztorze trzy pieśni hymniczne:  Hymn Polski, Gaude Mater Polonia oraz Rotę. Wydarzenie odbyło się w ramach przesłuchania w konkursie „Do hymnu” dla szkół podstawowych organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z wymogami konkursu uczniowie opanowali pamięciowo po  4 zwrotki każdego z prezentowanych utworów.

Dwuosobowe jury dokonało rejestracji dźwięku i obrazu oraz wysoko oceniło występ uczniów. Jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań i będzie ogłoszona w ostatnim tygodniu listopada.Do konkursu przystąpiło 300 szkół z całego kraju, w tym 11 z naszego województwa.

Koordynatorem konkursu w Szkole Podstawowej nr 2 była nauczycielka historii p. Anna Kaczmarek, nauczyciele muzyki p. Ewa Półtoranos i p. Jacek Jackowski ćwiczyli śpiew a pozostali pedagodzy oraz rodzice zadbali o opanowanie niełatwego tekstu przez dzieci.

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Buduję, koduję...

Gram, bo lubię/muszę

Dyplom Góra Grosza

Poznaj Naszą Szkołę

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

1% dla naszej Szkoły!

Wzorem lat ubiegłych, na podstawie  porozumienia z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole (TSPS), można dokonać  odpisu 1% rocznego podatku przez rodziców naszych uczniów, absolwentów, pracowników oraz sympatyków na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2. Dowiedz się więcej jak przekazać 1% dla naszej Szkoły!

Wyszukiwarka