Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły nr 2 odpowiedziało na ogłoszenie Burmistrza Mogilna o konkursie otwartym ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla NGOS. Interesowało nas kryterium dofinansowania działań w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Priorytetem są cykliczne imprezy oraz innowacyjne wydarzenia kulturalne, publikacje i wydawnictwa popularyzujące tradycje, miejsca i osoby związane z naszą gminą.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie przystępuje do realizacji zadania publicznego pt. „Konopnicka wiecznie żywa - obchody 90-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie”. W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Mogilna konkursu złożyliśmy wniosek o dotację na działania związane z promocją i organizacją rocznicowych obchodów przypadających na br, w tym:

  • rocznica powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie,
  • rocznica wręczeni sztandaru i patronatu dla SP2,
  • rocznica urodzin M. Konopnickiej,
  • rocznica funkcjonowania Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

 Brody należą do najstarszych miast Ukrainy. Położone są w granicach Obwodu Lwowskiego, na pograniczu Galicji i Wołynia, gdzie przebiegała granica między Austro-Węgrami a Rosją. Taka lokalizacja była atutem i sprzyjała rozwojowi handlu, do dziś nie straciły znaczenia strategicznego. Przez miasto prowadzą ważne szlaki samochodowe i kolejowe, tutaj krzyżują się linie sieci energetycznych, m.in. rurociągi naftowe „Przyjaźń” i Odessa/Brody-Płock.

 Pierwsze wzmianki o Brodach pochodzą z 1084 roku. Niewiele wcześniej odnotowano początki mogileńskiego opactwa (1065 r.). Choć prawa miejskie zyskują 200 lat po Mogilnie, to protoplastów i założycieli mają znamienitych.

Czytaj więcej...

Lokalne NGOs zaproszone zostały na Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Mogileńskiego, która odbyła się dnia 24 września w Zespole Szkół w Mogilnie. Celem Konferencji było warsztatowe szkolenie społeczników w zakresie skutecznej realizacji zadań statutowych na rzecz regionu. Jednym z ważniejszych celów było m.in. podniesienie merytorycznego poziomu funkcjonowania Organizacji Pozarządowych. W Konferencji udział wzięli również przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkoły nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie.  

Czytaj więcej...

W świątecznie udekorowanym budynku Szkoły Podstawowej nr2 im. Marii Konopnickiej, przy udziale władz miasta, radnych, przedstawicieli pozostałych mogileńskich szkół, oraz okolicznych przedszkoli, nauczycieli, rodziców, odbyła się uroczystość otwarcia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Byliśmy tam również. Stowarzyszenie Wychowanków  i Przyjaciół Szkoły reprezentowała grupa kilkuosobowa. Józek Popiel -prezes wraz serdecznymi życzeniami dla dyrekcji i rady pedagogicznej, oraz wpisem do księgi pamiątkowej, przekazał upominek – materiały edukacyjne dla dzieci. Kol. Iwona Golis przekazała publikację merytoryczną – poradnik logopedyczny dla pedagogów.

Czytaj więcej...

Od czwartku 24 lutego 2022 roku trwa zbrojna napaść Rosji na niepodległą Ukrainę. Giną żołnierze, cywile, także dzieci, są już tysiące ofiar. Mieszkańcy Kijowa i innych atakowanych miast spędzają noce w schronach. Całe rodziny uciekają przed bombardowaniami do Polski i innych krajów EU.
Międzynarodowa społeczność przyłącza się pomocy dla ludności zniszczonych miast. Polacy w odruchu serca organizują przyjęcie uchodźców z terenów ogarniętych wojną. Do pomocy zgłaszają się rzesze wolontariuszy, organizowana jest zbiórka darów. Młodzież samorzutnie zgłasza się z pomocą, Mogilno jest solidarne z Narodem Ukraińskim. 

Czytaj więcej...

W związku z likwidacją oddziału BGŻ PARIBAS w Mogilnie , nowe konto zostało utworzone w PKO BP.
Oto nowy nr konta: 76 1020 1505 0000 0002 0231 8046

Czerwcowy jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Infułata Jana Kasprowicza, proboszcza Parafii Archikatedralnej w Gnieźnie, zainspirował przyjaciół z Mogilna. Z inicjatywy Pana Stanisława Kaszyńskiego, Honorowego Obywatela Mogilna, w dniu 15 maja 2021 roku grupa rodaków odwiedziła Jubilata na plebani. W spotkaniu przyjaciół udział wzięli:

  • Stanisław Kaszyński – dziennikarz, literat, Honorowy Obywatel Mogilna
  • Leszek Duszyński - Burmistrz Mogilna (z małżonką Magdaleną)
  • Paweł Molenda – przewodniczący Rady Miejskiej Mogilna
  • Robert Musidłowski – przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego

Czytaj więcej...

Jesteśmy na skraju klimatycznego kryzysu, z każdym rokiem globalne ocieplenie jest coraz większym wyzwaniem. Sposobem na ograniczanie zmian klimatycznych jest powiększanie zielonych płuc całej planety, nie tylko na europejskim kontynencie. W tym celu doskonale nadaje się las absorbujący gazy cieplarniane. Coraz częstsze susze zmuszają do wyboru gatunków liściastych dobrze znoszących długie okresy niedoboru wody. Bardzo ważne jest przy tym tworzenie społecznej atmosfery poparcia na rzecz zwiększania lesistości kraju. Sadzenie to również forma aktywizacji, dzięki której otwieramy się na kontakt z naturą.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie pragnie zrealizować zadanie publiczne pt. „Pamięci Marii Konopnickiej w 110 rocznicę śmierci poetki”. Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie głównie siedziba naszego Stowarzyszenia – ul. Sądowa 13, 88-300 Mogilno. Podstawowe cele planowanego przedsięwzięcia to: popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej – Patronki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mogilnie, przypomnienie faktów znanych i nieznanych z życia i twórczości poetki w związku ze zbliżającą się 110 rocznicą śmierci, zwrócenie uwagi na tradycję, pielęgnowanie polskości przez Marię Konopnicką w trudnych czasach zaborów, wspieranie świadomości narodowej np. poprzez zaangażowanie się poetki w obronie wrzesińskich dzieci.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie rozwija się i działa coraz prężniej na rzecz szkoły. W czerwcu we współpracy ze Stowarzyszeniem Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” z siedzibą w Toruniu pozyskało mikrodotację w kwocie 5.000 zł z programu INICJUJ Z FIO 2.0. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu (komputer, drukarka, niszczarka, laminator, listwa, tonery, torba do laptopa, papier ksero, oraz banery z logo). Zastosowanie zakupionego sprzętu zwiększy realizację zadań statutowych stowarzyszenia, m.in. poprzez nagradzanie zdolnych uczniów naszej szkoły, docieranie do naszych wybitnych absolwentów oraz rozpowszechnianie naszej działalności i pozyskanie większej liczby członków działających dla dobra SP2.

Czytaj więcej...

Spokojnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny i wiarą w sens życia. Obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego pełnych pokoju dni świątecznych z radosnym Alleluja w łączności duchowej z najbliższymi

 Wszystkim członkom i sympatykom, pedagogom, uczniom, całej społeczności szkolnej życzy Józef Popiel

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie

Czytaj więcej...

Koniec 2019 roku jest okazją do rankingów i podsumowań minionych miesięcy. Jeszcze w mediach słychać echo pastorałek, noworoczne toasty, strzelają w niebo zimne ognie, trwa atmosfera karnawałowej zabawy. Większość z nas próbuje podsumować swe osiągnięcia i porażki, snuje prognozy na nowy rok. Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie, również nie chce być gorsze. Co prawda to zaledwie 13 miesięcy od zarejestrowania, niewiele ponad rok od rozpoczęcia formalnej działalności, ale spróbujmy ...

Czytaj więcej...

Dnia 14.09.2019 roku (w sobotę) członkowie Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie wraz z Prezesem Stowarzyszenia mieli okazję uczestniczyć w uroczystym otwarciu XXV Jubileuszowego Festynu Archeologicznego w Biskupinie.

W tym roku edycja festynu była nietypowa, bo łącząca wszystkie wątki tematyczne z poprzednich Festynów. Wydarzenie stało się podsumowaniem i celebracją 25-letniej historii

Czytaj więcej...

W sobotę 3 sierpnia grupa członków naszego Stowarzyszenia wraz z Prezesem p. Józefem Popielem gościła u ks. Kanonika Jana Kasprowicza – proboszcza Parafii przy Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP. Gospodarz spotkania jest także absolwentem Dwójki i członkiem SWiPSP2. Ks. Kanonik przedstawił najwspanialsze zabytki Katedry, pięknie ugościł i szczególnie uhonorował poprzez spotkanie z Abp metropolitą gnieźnieńskim Wojciechem Polakiem Prymasem Polski.

Czytaj więcej...

Początki dorastania zbiegają się z nauką w szkole podstawowej,

tutaj nawiązywaliśmy pierwsze przyjaźnie, odkrywaliśmy uzdolnienia i słabsze strony. Wkraczanie w świat wiedzy nie odbywa się bezboleśnie, nie wszyscy ją przyjmują bezkrytycznie. To pewnie z tego powodu czasem stawiano nam słabsze oceny w dzienniku, wpisywano uwagi. Wychowawcy i nauczyciele wychodzili ze skóry, załamywali ręce nad naszymi wyczynami. Przypomniane po latach anegdoty związane ze stopniami, ze szkolnego korytarza, przywołują łzę w oku. Nie da się zatrzymać upływającego czasu, ale można na nowo odkrywać wspomnienia. O szkole możemy mieć różne zdania, pewnie każdy ma inne. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest niepowtarzalnym etapem w życiu każdego absolwenta.

Czytaj więcej...

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka