Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny trwa                       01.09.2021 – 31.08.2022

187 dni nauki szkolnej              01.09.2021 – 24.06.2022

 

I okres             01.09.2021 – 28.01.2022

II okres           31.01.2022 – 24.06.2022

 

 

 • 09.2021Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022  Ślubowanie pierwszoklasistów
 • 12.2021r. - 31.12.2021r.Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.2022r.-30.01.2022r. Ferie zimowe
 • 2022r.  Rekolekcje wielkopostne
 • 04.2022r.-19.04.2022r.Wiosenna przerwa świąteczna
 • 06.2022r.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022
 • 06.2022r.-31.08.2022r. Ferie letnie

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 • 14 października 2021 (czwartek) - Dzień Edukacji Narodowej
 • 1 listopada 2021 (poniedziałek)-Św. Zmarłych
 • 11 listopada 2021 (czwartek) - Narodowe święto Niepodległości
 • 1 stycznia 2022 (sobota) - Nowy Rok
 • 6 stycznia 2022 (czwartek) - Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2022 (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca 2022 (czwartek)-Uroczystość Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 12 listopada (piątek)-po Narodowym Św. Niepodległości
 • 7 stycznia 2022 (piątek)-po Św. Trzech Króli
 • 05.2022 – Święto flagi (poniedziałek)
 • 05.,25.05.,26.05.2022r. Egzamin ósmoklasisty (3 dni)
 • 06.2022 - piątek po Bożym Ciele

 

Współpraca z rodzicami

 

 „Dni otwarte” poniedziałek. Dyżury nauczycieli

w godzinach 17.00 – 18.00.

 

I okres                                                  

25.10.2021

13.12.2021

 

II okres

28.03. 2022

16.05. 2022

         

Zebrania rodziców

 

Organizacyjne:

Klasa I                             07.09.2022r.(wtorek) godz. 17.00

Klasy II-VIII                      28.09.2022(wtorek) godz. 16.30

Wybór Rady Rodziców        28.09.2021 (wtorek) godz.17.30

 

Podsumowujące pracę uczniów i nauczycieli:

                                                           I okres

Klasy I -VIII  13.01.2022  godz. 16.00,17.00

                   

Informujące  o przewidywanych ocenach końcoworocznych:

                                                           II okres

Klasy I - VIII 13.06.2022  godz. 16.00,17.00

 

Inne spotkania i wydarzenia klasowe wg harmonogramu wychowawców klas, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

 

 

 

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka