Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie, w ramach działającej od kilku lat klasy patronackiej UAM w Poznaniu, wzięli udział w projekcie organizowanym przez Wydział Historii „Dobrze znać Sąsiada”. Celem projektu było wyjście naprzeciw potrzebom integracji młodego pokolenia, przełamanie problemów związanych z izolacją podczas pandemii oraz z uzależnieniem od świata wirtualnego. Projekt miał pozwolić wyrównywać szanse młodzieży z mniejszych ośrodków przy wykorzystaniu metod, na które nie zawsze jest czas i miejsce podczas tradycyjnych zajęć lekcyjnych.

Była to także sposobność do nawiązania kontaktów pomiędzy uczniami, nauczycielami i środowiskiem akademickim ze szkół z Mogilna i Poznania. Spotkania dały możliwość wymiany doświadczeń, a także pozwoliły zawiązać relacje uczestników z sąsiadujących ze sobą regionów historycznych i geograficznych, które będą procentować w przyszłości. Unaoczniły potrzebę zacieśnienia kontaktów kadry uniwersyteckiej z młodzieżą, budując w młodych ludziach ciekawość, która za kilka lat ma szansę zaowocować pragnieniem powrotu do sal wykładowych już nie jako gość, ale student.

W projekcie wzięły udział klasy szóste i siódme ze szkół podstawowych z Mogilna i Poznania, w tym także uczniowie z Ukrainy.  Podczas spotkań podkreślano wartości, które niesie ze sobą różnorodność, wielokulturowość i odmienność. Młodzież zapoznawała się nie tylko z historią i teraźniejszością Poznania oraz Mogilna, ale również Ukrainy. Były to doświadczenia wzbogacające nie tylko wiedzę, ale też pogłębiające empatię. A otwarcie na sąsiadów w ojczyźnie oraz na obywateli innych państw przełoży się w przyszłości na gotowość do podjęcia współpracy i stanie się atutem młodych ludzi.

Przedstawione zostały historie postaci, które połączyły sąsiadujące ze sobą regiony. Byli to ks. prof. Hieronim Feicht (1894-1967), związany z ziemią mogileńską muzykolog, który habilitował się na Uniwersytecie w Poznaniu oraz prof. dr hab. Czesław Łuczak (1922-2002), dziekan i rektor UAM w latach 1965-1972, który wychował się w Mogilnie, a wśród jego bogatego dorobku naukowego znalazły się dzieła, takie jak „Studia z dziejów ziemi mogileńskiej” czy monografia „Dzieje Mogilna”. Na przykładzie ich biografii pokazano uczniom jak różnorodne i ważne jest sąsiedztwo, jak wiele zależy od nas samych i udowodniono, że pochodząc z małej miejscowości, też można wiele osiągnąć i zrealizować swoje plany.

W pierwszym etapie projektu,17 lutego 2023r. w Mogilnie, spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Uczniowie chętnie wysłuchali opowieści Pana Zenona Popiołka oraz odpowiadali na zadawane im pytania, wykazując się ogromną wiedzą i ciekawością. Dodatkowym atutem tej części programu była możliwość zobaczenia miejsc, które na co dzień nie są dostępne turystom. Dzięki temu pobyt w Mogilnie był atrakcyjny nie tylko dla gości z Poznania, ale również uczniów szkoły mogileńskiej.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej, pani dyrektor placówki Aleksandra Zielińska – Duda oficjalne powitała gości. Następnie uczniowie z SP2 w Mogilnie przedstawili sylwetki ks. prof. Hieronima Feichta i prof. Czesława Łuczaka, których postaci były też bohaterami przeprowadzonych quizów. Prezentacje przygotowali uczniowie klas ósmych Antoni Storozum i Jan Grządziela oraz klasy siódmej Antonina Krenc i Nina Śniegowska pod kierunkiem nauczycielki historii pani Anny Kaczmarek. Młodzież i pedagodzy mogli zapoznać się z wystawą książek autorstwa prof. Łuczaka, przygotowaną dzięki uprzejmości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Uczniowie z Poznania również zaprezentowali swoje miasto i szkołę, po czym goście zwiedzili pokój patronki Marii Konopnickiej. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami związanymi z SP2 i Mogilnem. Spotkanie zakończyła opowieść prof. UAM dr hab. Agnieszki Sawicz o Brodach i Charkowie poświęcona sąsiedztwu i partnerstwu.

Etap drugi i zarazem podsumowanie projektu odbyło się 24 lutego 2023 r. w Poznaniu, w budynku Collegium Historicum. Po powitaniu gości przez prof. UAM dr hab. Agnieszkę Jakuboszczak oraz prof. UAM dr hab. Agnieszkę Sawicz absolwentka SP2, pani prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, wygłosiła prelekcję „Między Mogilnem a Poznaniem”, w której przedstawiła nie tylko historię życia prof. Łuczaka, ale też podzieliła się własnymi wspomnieniami związanymi z Mogilnem, jej rodzinnym miastem.

Po tej prezentacji głos zabrały panie Ewa Kempa i Halina Smoczyńska – goście honorowi wydarzenia, córki prof. Łuczaka. Po wykładzie uczniowie udali się na zwiedzanie biblioteki oraz gmachu Wydziału Historii. W bibliotece zapoznali się z bogatymi zbiorami, zwiedzili zakamarki dostępne tylko dla bibliotekarzy, zobaczyli największą i najmniejszą książkę, będące w posiadaniu Wydziału, a na wystawie publikacji poszerzyli swoją wiedzę na temat dorobku naukowego prof. Łuczaka. Kolejnym punktem programu była przerwa obiadowa, po której młodzież udała się na warsztaty. Uczestnicy otrzymali także  upominki i pamiątkowe dyplomy.

Zrealizowany projekt pozwolił przypomnieć uczniom, że uczymy się także poza murami szkolnymi, a niezwykłą wartością procesu edukacji jest rozmowa.

Podczas realizacji projektu „Dobrze znać Sąsiada” udało się spełnić założone cele, a także pojawiły się nowe koncepcje dalszej współpracy.

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka