Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Trwa 90. jubileuszowy rok naszej szkoły. Gala jubileuszowa odbędzie 26 maja br. Zachęcamy naszych Absolwentów, Pracowników i emerytowanych Pracowników do podzielenia się z nami pamiątkami ( zdjęciami, świadectwami, kronikami ect.) z czasów Waszej nauki czy pracy, które ubogacą okolicznościową wystawę.

Pamiątki zbieramy w sekretariacie od 1 marca br. Zostaną one oddane właścicielom po 26 maja br.

Liczymy na odzew wśród wszystkich osób związanych z naszą placówką!

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie rozpoczęła swój pierwszy rok szkolny 20 sierpnia 1933r.;
  • Działa nieprzerwanie do chwili obecnej-z wyjątkiem okresu II wojny światowej;
  • Przez dziesięciolecia, dzięki zaangażowaniu kadry zarządzającej i grona pedagogicznego dba o wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki;
  • Reaguje na współczesne potrzeby i najróżniejsze wyzwania, które niesie dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość;
  • Z powodzeniem realizuje różnorodne projekty, w tym unijne;
  • Od wielu lat współpracuje z Instytutem Historii UAM w ramach tzw. klasy patronackiej;
  • Potrafi dostrzec potencjał każdego dziecka i wspierać go w rozwoju, zgodnie z jego możliwościami;
  • Pozostaje w przyjaznych relacjach z Absolwentami i emerytowanymi Pracownikami;
  • Od maja 2018r. Placówkę aktywnie wspiera Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie;

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka