Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

W poniedziałek 19 września 2022r.  w murach naszej szkoły miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Nasza sędziwa ,,Dwójeczka” stała się oficjalnie Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 2. Zostało to zainicjowane 22 czerwca br. Uchwałą nr XXXVII/410/22 Rady Miejskiej w Mogilnie: oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej przekształcony został w Przedszkole nr 5. W skład Zespołu weszły Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole nr 5, zatem z dniem 1 września 2022r. w naszej szkole obok 14 oddziałów szkolnych, w których naukę rozpoczęło 323 uczniów, zostały otwarte 3 oddziały przedszkolne, w których opieką będzie objętych 73 dzieci.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00. Przybyli licznie zaproszeni goście wśród, których znaleźli się: Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Molenda ( absolwenci naszej Szkoły), Komendant powiatowej PSP w Mogilnie st. bryg. Radosław Gałczyński, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jarosław Lorek, Dyrektor PPP Maciej Herwart, kierownik M-GOPS w Mogilnie  Agnieszka Woźniak i Agnieszka Sobecka, Komendant Straży Miejskiej Mirosław Kuss, radni Rady Miejskiej m.in. Alina Dobersztyn i Wioleta Michalak – emerytowane nauczycielki naszej szkoły, Edmund Kozłowski inicjator powstania i były dyrektor Muzeum w Chabsku, prezes  zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół SP2  Józef Popiel, Absolwent Leszek Ciesielski, przewodniczący PSL w Mogilnie Karol Nawrot, dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminy Mogilno, przedstawicielki Rady Rodziców w osobach:  Ewy Frąszczak,  Julity Chmielewskiej i Joanny Górzyńskiej, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz emerytowani pracownicy naszej szkoły.

          Wydarzenie rozpoczęło się od przedstawienia rysu historycznego naszej szkoły przez uczennice Antoninę Krenc i Ninę Śniegowską. Następnie przed wejście do szkoły od strony ul. Sądowej udała się delegacja w skład, której weszli: Burmistrz Leszek Duszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Molenda, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jarosław Lorek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Aleksandra Zielińska – Duda, przedstawicielka Rady Rodziców Ewa Frąszczak i przewodnicząca SU Antonina Krenc w celu dokonania  uroczystego przecięcia wstęgi, co stało się symbolicznym aktem otwarcia nowej struktury oświatowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Mogilnie, który jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi.

Po uroczystej inauguracji otwarcia przyszedł czas na życzenia. Do dyrektor Aleksandry Zielińskiej – Duda ustawiła się długa kolejka dyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli  instytucji samorządowych z terenu naszej Gminy z gratulacjami i okolicznościowymi życzeniami. Nie zabrakło również upominków dla naszych milusińskich. Wśród wielu miłych słów, które padły pod naszym adresem na uwagę zasługują również te wypowiedziane przez Edmunda Kozłowskiego absolwenta naszej szkoły, który zaczął do niej uczęszczać w roku 1953 i wspominał: - ,, Dzisiaj nikt nie mówi o tej szkole, że to była mała szkoła. Dzisiaj moja refleksja dotyczy tego rozwoju, który nastąpił w mieście. Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że młodzież ma znacznie lepsze warunki do rozwoju i edukacji”. Na zakończenie życzył uczniom szczególnie wybudowania nowej sali gimnastycznej. Słowa te skłoniły Burmistrza do uchylenia rąbka tajemnicy w sprawie planów gminy odnośnie wybudowania sali gimnastycznej przy naszej szkole, wyrażając jednocześnie nadzieję, że taka inwestycja zostanie przeprowadzona najszybciej jak to będzie możliwe.

Podsumowując, wiele miłych słów zostało wypowiedzianych przez uczestników uroczystości, w kierunku Dyrekcji i Pracowników nowo powstałego Zespołu. Z ust pani Dyrektor w stronę gości popłynęły wyrazy podziękowania za złożone życzenia oraz słowa uznania w stronę pracowników, dostrzegając, że do tego jaka jest obecnie Dwójka przyczyniła się ich praca, zaangażowanie i wytrwałość. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, którego główną atrakcją był okolicznościowy tort ozdobiony fotograficzną kopią obrazu naszej szkoły wykonanego przez emerytowaną nauczycielkę plastyki Stefanię Barańską.

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka