Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie przystąpiła do projektu unijnego „ Buduję, koduję, programuję”. Organizatorem projektu było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Projekt obejmował lata: 2019-2020. Skierowany był do uczniów klas I-III. Jego celem było zapoznanie uczniów najmłodszych klas z różnymi sposobami kodowania i programowania. Do projektu przystąpiło 6 klas z edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia prowadziły wychowawczynie tych klas, które odbyły czterodniowe szkolenia w Pałacyku w Kobylnikach. Podczas szkolenia zdobyły wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z zakresu projektu. Cykl zajęć obejmował 30 godzin w każdej klasie odbywających się raz w tygodniu w wymiarze 90 minut.

Podczas tych spotkań uczniowie poznawali najpierw kodowanie „na dywanie” posługując się strzałkami, potem kodowali i odkodowywali wiadomości na papierze i tablicy interaktywnej poznając różnego rodzaju kody. Następnie przechodzili do gry edukacyjnej „ Scottie, Go!” wprowadzającej do programowania komputerowego na tablecie. Podczas kolejnych zajęć pracowali na programie komputerowym „ Scrach 2.0” , w którym samodzielnie tworzyli programy poruszające komputerowe duszki. Klocki „LEGO” również były dostępne na zajęciach. Dzieci z klocków budowały, według instrukcji, roboty jeżdżące, które programowały korzystając z programu komputerowego na tablecie. Na ostatnim spotkaniu do zabawy weszły miniroboty – Ozoboty. Zadaniem uczniów było uruchomienie ich. Dzieci musiały zapoznać się z tabelą kodów i samodzielnie narysować drogę, którą miał przebyć Ozobot, wplatając w nią poznane kody. Organizatorzy  zadbali o pomoce potrzebne do prowadzenia zajęć. W ramach projektu szkoła otrzymała 4 gry „ Scottie, Go!”, 4 kamerki internetowe, 6 tabletów i 4 miniroboty tzw. Ozoboty. Podsumowaniem projektu i wielką atrakcją dla jego uczestników były zorganizowane wyjazdy do „ Akademii Nauki”  w Toruniu, gdzie uczniowie pogłębiali swoją wiedzę z zakresu zadań projektowych.  

          Projekt „Buduję, koduję, programuję” bardzo podobał się wszystkim uczestnikom. Był niezmiernie ciekawym i interesującym doświadczeniem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Zdobyte umiejętności były wykorzystane podczas ubiegłorocznego kształcenia zdalnego, można je również obserwować na lekcjach informatyki. Mamy nadzieję, że to pierwszy krok do dalszego poznawania tajników programowania komputerowego przez naszych uczniów.  

                                                                             Małgorzata Jakóbiak   

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka