Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Maria Konopnicka Patronką Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie jest od 1988 roku. Placówka ma za sobą obchody 85. rocznicy funkcjonowania, 30-lecia nadania imienia i wręczenia sztandaru. Przed Szkołą kolejne wydarzenia, przedsięwzięcia na miarę jej znaczenia w mieście, dorobku i wkładu intelektualnego, nie tylko w regionie. W 110. rocznicę śmierci Patronki, pochowanej na cmentarzu miejskim w Kaliszu, zrodziła się inicjatywa upamiętnienia tej daty. Najlepiej nawiązującego do motywów twórczości wielkiej Poetki. W ocenie Jej wielbicieli na pewno takim symbolem jest wierzba, ulubione drzewo, natchnienie niejednego wiersza Marii Konopnickiej. Przykład jednego z wielu utworów nie pozostawia wątpliwości o gatunku ukochanego drzewa …    


Poszła matuś do roboty,
Poszła na pole,
Zostawiła suchej wierzbie
Swoje pacholę.
A ty stara, sucha wierzbo,
Pilnuj mi chłopca!

Poprzez kompozycje przyrodnicze Poetka wprowadza nas w swojskie krajobrazy, słowami wprawia w przyjazny nastrój, rodzinne klimaty. Taką aurę tworzą m.in. drzewa. Łatwo wyodrębnić w poezji Konopnickiej motyw, na który składają się brzozy, wierzby i lipy, związane z polskimi pejzażami. Wiemy z przekazów, że w letnie popołudnia siadywała w wiklinowym fotelu, w cieniu rozłożystej lipy.

Rolę wierzby, symbolizującej znaczenie i wartość rodzinnego domu, potwierdza bohaterka w baśni „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Wierzba jest w naszym kraju drzewem pospolitym, reprezentuje rodzinę 350 gatunków występujących na półkuli północnej. Z racji bliskiego związku z wodą, od zawsze wiązano ją z cyklem umierania i odradzania. Wiemy, że to żywioł zarówno niszczycielski, jak oczyszczający.

 W kulturze Słowian wierzbę tratowano jako drzewo płodności, symbol opiekuńczości, żeńskości, ale też smutek i tęsknotę. Giętkie, zwisające gałązki przypominają rozpuszczone włosy, które były znakiem żałoby. Ma zastosowanie w terapii, jej kora używana jest przy stanach zapalnych, reumatyzmie, gorączce, nieżytach żołądka, liście zaś jako środek przeciw gorączce. W Niedzielę Palmową przygotowujemy wielkanocne wiązanki symbolizujące zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Żywotność i siła wierzby napawają optymizmem, w symboliczny sposób starano się przekazać jej energię ludziom i zwierzętom.

 Co sprawia, że to drzewo jest częstym gościem nie tylko w polskich krajobrazach, ale i w naszych sercach? Jako przedstawiciel licznej rodziny wierzbowatych najchętniej rośnie nad wodą, lubi wilgotne siedliska. Leśnicy mówią, że jest częścią naturalnej pompy sterującej retencją wodną. Drzewo z taką symboliką, zakorzenione w polskiej kulturze  i twórczości Marii Konopnickiej, najlepiej nadaje się do upamiętnienia wielkiej Poetki.

 W 110. rocznicę Jej śmierci, z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół SP2 oraz wsparciu Dyrekcji Szkoły dnia 8 października 2020 roku zorganizowano uroczystość posadzenia symbolicznego drzewka. Sadzonkę oraz pamiątkową tabliczkę z nazwą - „Wierzba Konopnickiej”, ufundowało Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły. Przedstawiciele Stowarzyszenia w asyście Dyrektor Szkoły - Pani Aleksandry Zielińskiej-Duda, współpracowników i niewielkiego grona uczniów, wspólnie posadzili 1,5 roczne drzewko z gatunku wierzba iwa. Dołek był już przygotowany, solidnie pogłębiony z odsypaną ziemią obok, przez pracownika administracji - Pana Romana Ratajskiego. Z jego pomocą Prezes Stowarzyszenia – Józef Popiel, fachowo posadził drzewo wysokości ok. 1 metra. Przy tym udzielił instruktażu, jak najlepiej posadzić taką wierzbę. Zielonym do góry to za mało, ważne, aby korzenie w dołku były wyprostowane, niezawinięte, dobrze zasypane ziemią, udeptaną wokół. Pan Roman dodał przy tym własny pomysł ułatwiający podlewanie młodego drzewka. W warstwie korzeni zainstalował rurkę, przez którą wierzba będzie zasilana wodą. Bezpośrednie dozowanie życiodajnego płynu będzie miało decydujące znaczenie, zwłaszcza podczas deficytu opadów. Jak widać organizatorzy przedsięwzięcia zadbali o przyszłość symbolicznej wierzby. Sprzyjała nam pogoda, jakby zapraszała innych do podobnej aktywności …

 Nie jest to gatunek długowieczny, maksimum możliwości to powtórzenie 110 letniego okresu związanego z rocznicą śmierci Poetki. Nie wiemy, czy gdzieś w Polsce rośnie podobne drzewko na chwałę Marii Konopnickiej. To przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie będzie wzrastać pod okiem szkolnej społeczności. Pani Dyrektor obiecała opiekę uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych. Samo miejsce, na zapleczu szkolnego boiska, z dostępem do słońca, gwarantuje dobre warunki wzrostu i rozwoju młodego drzewka. Jako gatunek szybkorosnący, pod troskliwym okiem opiekunów, ma szansę na szybki przyrost (pół metra w ciągu sezonu). Jeśli dobrze pójdzie, w ciągu kilku lat jest w stanie dogonić rosnący w sąsiedztwie Dąb Niepodległości. Trudno o bardziej godne miejsce …

 Wspólna inicjatywa Dyrekcji Szkoły i Stowarzyszenia zrzeszającego nie tylko absolwentów to zapowiedź współpracy na rzecz społeczności szkolnej oraz samej placówki. Pandemia koronawirusa spowodowała, że uroczystość posadzenia rocznicowej wierzby musiała być dostosowana do ograniczeń i rygorów sanitarnych. Dlatego udział wzięła nieliczna delegacja uczniów, pedagogów i przedstawicieli Stowarzyszenia. Elastyczność w reagowaniu na podobne zjawiska jest konieczna, decyduje troska o zdrowie uczestników.

 Aktywność przyjaciół i wychowanków Szkoły jest dostosowana do okoliczności, dużo rzeczy da się zrobić zdalnie, inne inicjować w niewielkim gronie. Przed nami udział w akcji sadzenia lasu, organizowany na terenie Nadleśnictwa Gołąbki. Otwarta przestrzeń, ulgowe rygory na terenach leśnych (bez obowiązku zakładania maseczki) sprzyjają podobnym przedsięwzięciom. Bardzo chętnie dołączymy do akcji przywracania lasu na powierzchniach zniszczonych przez nawałnicę z 2017 roku. Skromna pomoc działaczy Stowarzyszenia na pewno zostanie zauważona przez leśników, odnotowana w kronikach Nadleśnictwa.

 


          

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka