Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

W tym roku szkolnym klasa III a z wychowawczynią Małgorzatą Jakóbiak, przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „CZYTAMY Z KLASĄ lekturki spod chmurki” wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, edycja II autorstwa Honoraty Szaneckiej. Projekt ten obejmuje zajęcia z klasą przez cały rok szkolny 2020/2021. Celami tej innowacji jest: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania, integracja zespołu klasowego, wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym.

Na wzięcie udziału w tym projekcie wyrazili zgodę wszyscy uczniowie i ich rodzice z klasy III a.

          Projekt składa się z trzech modułów prowadzonych jesienią, zimą i wiosną, w których realizacji towarzyszy nam chmurka Tosia. Do każdego z nich przydzielone są zadania  do wykonania. Po zrealizowaniu każdego modułu i zdaniu sprawozdania organizatorowi, uczniowie otrzymują dyplom dla klasy, a po zakończeniu projektu – dyplom dla klasy i każdego z uczniów.

          I Moduł to „Mała chmurka w krainie drzew”. Z kanonu lektur podanych do realizacji wybraliśmy książkę Marii Terlikowskiej „ Drzewo do samego nieba”. Realizując go uczniowie wypełnili „lekturniki” – książeczki, których wzór został przesłany przez organizatora – opisując i rysując przygody z książki. W klasie zawisła chmurka Tosia, poduszka wykonana przez mamę jednej z uczennic – Ani. Stanęło też wielkie, kartonowe DRZEWO CZYTELNICZE wykonane przez uczniów. Wykonując zadania z modułu, dzieci czytały lekturę, omawiały ją, dyskutowały o przygodach bohaterów. Poznawały też różne rodzaje drzew z książek
i w naturze. Były również przy posadzonym w szkole drzewie „Wierzbie Konopnickiej”, posadzonym w 110 rocznicę śmierci naszej Patronki, co zbiegło się ze Światowym Dniem Drzewa. Wykonały prace plastyczną „Moje drzewo” z papieru gazetowego i suszonych liści.  Obejrzeliśmy też film  „Jak powstaje papier?” i uczniowie zauważyli, że należy oszczędzać papier, chroniąc tym samym drzewa, nasze „zielone płuca”, a także segregować odpady, aby można je było powtórnie przetworzyć.

          II Moduł „Mała chmurka w krainie śniegu” – realizując go pracowaliśmy z lekturą Czesława Centkiewicza „Zaczarowana zagroda”. Uczniowie przeczytali lekturę, wykonali makietę zagrody na Antarktydzie z pingwinami. W grupach przygotowali plakaty zachęcające innych do przeczytania tej książki. Zorganizowali też pokaz mody „Eko kreacje” – poprzebierali swoje lalki i misie w wymyślone przez siebie stroje wykonane z ekologicznych materiałów. W klasie stanął regał z książkami przyniesionymi przez dzieci z domów w ramach akcji bookcrossingowej „Odśnieżamy książki z chmurką Tosią”. Książki są „odśnieżone”, czyli przyniesione przez uczniów z własnych biblioteczek domowych - te, które już przeczytali
w domu. Dzieci wymieniały się książkami, których ciągle przybywało, a przez to chętniej czytały. W ramach tego modułu obejrzeliśmy też filmy o efekcie cieplarnianym i topniejących lodowcach oraz o segregacji i recyklingu odpadów.

          Aktualnie realizujemy III moduł „Mała chmurka w krainie słońca”, który zakończy w czerwcu cały projekt.

                                                                                          Małgorzata Jakóbiak

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka