Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

22 października w naszej Szkole odbył się finał Powiatowego Konkursu Plastycznego zorganizowanego z okazji 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża pod tytułem ,,Promieniowanie Ojcostwa”. Uczestnicy konkursu mieli do wykonania prace techniką kolażu. Swoje pomysły do jej wykonania czerpali z słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas ostatniej wizyty w rodzinnych Wadowicach:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Prace konkursowe napłynęły ze szkół podstawowych ze Szczepanowa, Dąbrowy, Wójcina, Jezior Wielkich, Wylatowa, Strzelec, Gębic, z mogileńskiej Trójki i naszej Dwójeczki.

Komisja konkursowa, która zebrała się 18.10. w składzie : p. Ewa Szarzyńska, p. Zofia Zielińska – Jarząbkowska i p. Marek Banasik, wyłoniła 13 laureatów.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wspomnienie liturgiczne Św. Jana Pawła II

w poniedziałek 22 października. To szczególne wydarzenie rozpoczęło się montażem słowno- muzycznym poświęconym papieżowi Polakowi przygotowanym przez uczniów klas II-VIII naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielek: W. Michalak, R. Rybickiej i A. Kruszka. Następnie p. Stefania Barańska przypomniała regulamin konkursu, podała skład komisji konkursowej, poprosiła obecnego na uroczystości p. Marka Banasika o podsumowanie pracy komisji, po czym nastąpił wyczekiwany przez przybyłych laureatów moment wręczenia nagród, którego dokonała Dyrektor Szkoły p. Aleksandra Zielińska – Duda.

 

W kategorii klas I –III :

I miejsce zdobył Michał Puzio z SP Szczepanowo

II miejsce Filip Katulski z SP2 Mogilno

III miejsce Lena Bikowska z SP Strzelce

wyróżnienie Anna Nurska z SP2 Mogilno.

W kategorii IV – V :

I miejsce otrzymał Kamil Masłowski z SP Wójcin

II miejsce Aneta Kozińska z SP Wylatowo

III miejsce Maja Zielińska z SP2 Mogilno

wyróżnienie Weronika Krzewińska z SP 3 Mogilno

W kategorii VI – VIII :

I miejsce przypadło Aleksandrze Burzyńskiej z SP 2 Mogilno

II miejsce Hubertowi Kawczyńskiemu z SP Wójcin

III miejsce Marii Kowalskiej z SP3 Mogilno

wyróżnienie zaś ex aequo: Fabianowi Purkot z SP3 Mogilno i Wiktorii Moryc z SP Gębice.

Na zakończenie głos zabrał Ojciec Gwardian Krzysztof Lewandowski, który podsumował całą uroczystość kierując do laureatów wiele ciepłych słów, w których wyraził zadowolenie

z zaangażowania się dzieci i młodzieży do udziału w konkursie, którego celem obok propagowania wartości chrześcijańskich było pogłębienie przez uczestników wiedzy o życiu naszego Wielkiego Rodaka św. Jana Pawła II.

Sponsorami pięknych nagród otrzymanych przez laureatów byli: Ojciec Gwardian Krzysztof Lewandowski, Burmistrz Leszek Duszyński i Radny Powiatowy Wojciech Baran. Wsparcie w realizacji wykazał również Marcin Zieliński - dyrektor wydziału Promocji i Kultury gminy Mogilno. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu były nauczycielki: S. Barańska, A. Kruszka, W. Michalak i R. Rybicka

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka