Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

        26 maja 2023 roku przy pięknej wiosennej pogodzie w Szkole Podstawowej nr 2  im. Marii Konopnickiej w Mogilnie miała miejsce niecodzienna uroczystość – obchody 90-lecia szkoły. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie rozpoczęła swój pierwszy rok szkolny 20 sierpnia 1933 roku. Obowiązki kierownika powierzono Edwardowi Zawadzkiemu. Działa nieprzerwanie na ulicy Sądowej do chwili obecnej - z wyjątkiem okresu II wojny światowej. Po burzliwych latach wojny, 4 sierpnia 1945 roku podjęto normalną naukę szkolną. Powojennym kierownikiem został Bolesław Pietras, który zadbał o rozbudowę szkoły.

Po nim mogileńską Dwójką kierowali: Feliks Elias, Władysław Ciesielski, Stanisław Olgrzymek, Czesław Politowski i Teresa Konopińska. To podczas jej kadencji 28 maja 1988 roku szkoła otrzymała imię znanej polskiej  patriotki Marii Konopnickiej. Następnie szkołą zarządzał Andrzej Łaganowski, a obecnie Aleksandra Zielińska-Duda. Wszyscy dyrektorzy wprowadzali kolejne zmiany, remonty i rozbudowy, aby poprawić warunki lokalowe uczniów. Obecnie zamiast jednopiętrowej małej szkoły, mamy dwupiętrowy stary i nowy budynek, które idealnie ze sobą współgrają oraz plac zabaw i boisko wielofunkcyjne.

       Przez dziesięciolecia kadra zarządzająca i grono pedagogiczne dbają o wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki.  Reagują na współczesne potrzeby i najróżniejsze wyzwania, które niesie dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.  Z powodzeniem realizują różnorodne projekty, w tym unijne. Od wielu lat współpracują z Instytutem Historii UAM w ramach tzw. klasy patronackiej. Potrafią dostrzec potencjał każdego dziecka i wspierają go w rozwoju, zgodnie z jego możliwościami.  Pozostają w przyjaznych relacjach z absolwentami i emerytowanymi pracownikami.  Od maja 2018 roku szkołę aktywnie wspiera Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie. A od           1 września 2022 roku placówka funkcjonuje jako Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Mogilnie.

       Do Jubileuszu naszej szkoły, wszyscy przygotowywali się od początku roku szkolnego. 23 dnia każdego miesiąca obchodzono Urodziny Szkoły na pamiątkę urodzin Patronki – 23 maja 1846 roku. W tych dniach uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni urodzeni w danym miesiącu otrzymywali życzenia i drobne upominki.

       W kwietniu  w ramach projektu "Konopnicka wiecznie żywa" realizowanego przez Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie pod kierunkiem  absolwentki, a zarazem nauczycielki języka polskiego Danuty Draheim  uczniowie klas I - VIII brali udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Obejrzeli prezentacje na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej. Dowiedzieli się wielu ciekawostek i mieli okazję zobaczyć rzadko publikowane zdjęcia Patronki, jej rodziny oraz miejsc z nią związanych. Piątoklasiści musieli również zmierzyć się z zadaniem i uzupełnić brakujące wyrazy w wierszach Konopnickiej, natomiast młodsze dzieci zobaczyły przedstawienie teatrzyku kamishibai do jej utworów.

      Ten czas był wypełniony również  spotkaniami z absolwentami i byłymi pracownikami szkoły, którzy zaszczycili nas swoją wizytą, m.in. Teresą Konopińską – byłą dyrektor szkoły, Jarosławą Garsztka – emerytowaną nauczycielką historii oraz Sławomirem Woźniakiem – absolwentem szkoły, którzy opowiadali o tym, jak dawniej funkcjonowała szkoła,  gdzie i jakie były wówczas gabinety przedmiotowe, sekretariat, jakie dzieci miały warunki do uprawiania sportu. Uczniowie mieli okazję obejrzeć zdjęcia z tego okresu, stare podręczniki i przybory szkolne.

         Natomiast na spotkanie z absolwentem szkoły księdzem infułatem Janem Kasprowiczem, proboszczem Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie uczniowie klas czwartych pojechali na wycieczkę. Ksiądz w bardzo ciekawy sposób przybliżył im historię katedry gnieźnieńskiej, a w szczególności drzwi gnieźnieńskich oraz relikwii świętego Wojciecha.

        Maj to był miesiąc wizyt uczniów z wychowawcami na cmentarzu, by oddać hołd zmarłym nauczycielom i zapalić symboliczny znicz oraz konkursów związanych z Patronką. Dla klas I – VIII odbył się konkurs plastyczny „Ilustracja do utworu M. Konopnickiej”, natomiast dla klas  IV – VIII Konkurs  wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej.  Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie w ramach projektu "Konopnicka wiecznie żywa".

      Przez cały ten okres od początku roku  gromadzono eksponaty oraz zdjęcia byłych nauczycieli i uczniów, z których wykonano wystawy na obchody Jubileuszu. W Pokoju Patronki wszyscy uczniowie mieli robione pamiątkowe zdjęcia, które potem otrzymali w dniu Jubileuszu.

      22 maja obchody zainaugurowane zostały Mszą Świętą odprawioną w kościele p.w. Św. Jana Apostoła, a celebrował ją i wygłosił kazanie, nasz absolwent ks. infułat Jan Kasprowicz.  We Mszy Świętej uczestniczyła cała społeczność szkoły, na czele z paniami dyrektor: Aleksandrą Zielińską – Duda oraz Lidią Błażejewską. Obecny był również sztandar, który wprowadzili uczniowie kl. VIIIe: Agata Markiewicz, Maria Karczmarz i Sebastian Witkowski.  Nie zabrakło na niej również absolwentów, emerytowanych pracowników oraz sympatyków naszej Jubilatki. Po zakończonej Eucharystii uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli wrócili do szkoły.

      26 maja uczniowie przybyli do szkoły na zajęcia z wychowawcą, aby uczestniczyć w obchodach Święta Szkoły. Obejrzeli z wielkim zainteresowaniem film, który przybliżył im historię Dwójki i szerokie grono jej nauczycieli oraz pracowników. Niektórzy zmierzyli się z serią pytań sprawdzających ich wiedzę o szkole, patronce, nauczycielach i pracownikach. Potem z radością przypominali sobie swoje pierwsze chwile w szkole, opowiadając anegdoty sprzed kilku lat.  Świętowanie zakończyli oglądaniem pamiątkowych zdjęć wywieszonych w gablotach na korytarzach szkoły.

        O godzinie 10.00 rozpoczęło się uroczyste  spotkanie z udziałem zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Posła Dariusza Kurzawy, władz powiatu i gminy, radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nie zabrakło również absolwentów, członków  Stowarzyszenia Zwykłego Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie, rodziców i sympatyków naszej Dwójki.

       Uroczystość prowadzili uczniowie: Antonina Krenc i Adam Dziuba z kl. VII. Pani dyrektor Aleksandra Zielińska-Duda oraz pani wicedyrektor Lidia Błażejewska powitały wszystkich zebranych i w krótkim wystąpieniu zwróciły uwagę na wspaniałą tradycję szkoły oraz podkreśliły rangę jubileuszu. Następnie zaprosiły do obejrzenia filmu pt. Wspomnień mała garść,  przygotowanego przez emerytowane nauczycielki języka angielskiego oraz plastyki,  który uwiecznił codzienność szkolną na przestrzeni tych wszystkich lat. Film wzbudził wiele emocji i wzruszeń wśród zebranych.

        Następnie absolwent szkoły oraz prezes Stowarzyszenia Zwykłego Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie Józef Popiel przedstawił krótki rys historyczny szkoły, odwołując się do własnych przeżyć z nią związanych zarówno z perspektywy ucznia, jak i obecnych jako prezesa stowarzyszenia. Jego wystąpienie zostało zakończone wręczeniem dyplomów Honorowego Członka Stowarzyszenia. Tytuły otrzymali: burmistrz Mogilna  Leszek Duszyński oraz dyrektor szkoły  Aleksandra Zielińska-Duda.

      Dalej miały miejsce przemówienia przybyłych gości. Panie dyrektor odebrały wiele oficjalnych życzeń i upominków. Uwieńczeniem spotkania była część artystyczna przygotowana przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich pod kierunkiem wychowawczyń: Lidii Ostrowskiej, Małgorzaty Jakóbiak  oraz Bogumiły Wojciechowskiej. Mali aktorzy zaprezentowali scenki do znanych utworów Marii Konopnickiej. Natomiast  absolwent Dwójki Maciej Krystkowiak, obecnie producent muzyczny, wspólnie z ojcem Waldemarem zagrali kilka utworów.

       Po uroczystości wszyscy przeszli z kina do szkoły.  Na czele pochodu szła Mogileńska Orkiestra Dęta pod batutą  Mariusza Mikołajczaka, za nią maszerował poczet sztandarowy, dalej panie dyrektor, grono pedagogiczne i zaproszeni goście.

       W  korytarzu w nowym budynku  burmistrz Leszek Duszyński i przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Molenda odsłonili pamiątkową tablicę z okazji 90-lecia szkoły.

      W dalszej części goście, nauczyciele i pracownicy placówki udali się do sal 12-13, gdzie czekał na nich poczęstunek podczas, którego pojawiła się „Maria Konopnicka”, wręczając zebranym zakładki do swoich książek i małe bukieciki polnych kwiatów. Obecni goście zostali również zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów m.in. okolicznościowych tablic ukazujących historię szkoły. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia w Pokoju Patronki. Na pamiątkę  swej obecności w murach szkoły wielu uczestników Jubileuszu wpisało się do Księgi Pamiątkowej.

      Ponadto przybyli do naszej 90 - latki na spotkanie klasowe  absolwenci  VIII klasy, którzy ukończyli szkołę w 1981 roku. Udział w spotkaniu wzięli również dawni nauczyciele klasy: Urszula Talarczyk – nauczycielka wychowania fizycznego, Zofia Michalska – nauczycielka fizyki i chemii oraz Edmund Oborski – nauczyciel wychowania fizycznego. Przywitały ich panie dyrektor szkoły Aleksandra Zielińska-Duda i Lidia Błażejewska. Po  42 latach zasiedli w szkolnych ławkach, w dawnej klasie – sali  14. Mogli znowu poczuć klimat tamtych dni. Pani  Zofia Michalska w zastępstwie nieżyjącej wychowawczyni Renaty Cieślewicz sprawdziła obecność, po kolei wyczytując nazwiska uczniów-absolwentów. Każdy z obecnych wstawał i potwierdzał swą obecność. Pamięć o osobach z klasy, które już nie żyją i o wychowawczyni, została uczczona minutą ciszy.  Spotkanie po latach było pełne emocji. Niektórzy z trudem się rozpoznawali, inni rzucali się sobie od razu w ramiona. Panie dyrektor oraz nauczyciele otrzymali od absolwentów bukiety kwiatów, natomiast  absolwenci drobne upominki związane z 90-leciem szkoły. Po radosnych chwilach w klasie grupa wyruszyła na zwiedzanie szkoły. Dłużej zatrzymano się w Pokoju  Patronki. Znajdowała się tam wystawa zdjęć i szkolne kroniki, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród absolwentów.

         W dniach 29 -30 maja uczniowie zwiedzali przygotowaną z okazji Jubileuszu  w Pokoju Patronki wystawę pamiątek, zdjęć, świadectw, kronik. Niektórzy ze zdziwieniem rozpoznali na zdjęciach siebie i  swoich bliskich - mamy, babcie, ojców, braci, ciocie...  Cieszyli się, gdy rozpoznawali pracujących nauczycieli, choć od zrobienia fotografii minęło już kilkanaście lat.

          Na zakończenie obchodów Jubileuszu 31 maja uczniowie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klas I-III.  

         Ta niecodzienna uroczystość stała się wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości. Szkoła, to przecież młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem.

Danuta Draheim

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka