Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Ziemia mogileńska jest regionem, gdzie spotykają się elementy kultury i obrzędowości ludowej Wielkopolski, Kujaw i Pałuk. Zjawiskiem wyjątkowym są kultywowane do dziś zwycz aje zapustne, które związane są ściśle z okresem karnawałowo - wielkopostnym.

Tradycyjnie, jak co roku zespół teatralny „Dwójeczka” przyg otował przedstawienie zapustne pt. „Idą zapustnicy” . Jako pierwsi obejrzeli je mieszkańcy Osiedla nr 3 w restauracji „Bos s”. Następnie młodzi artyści 15 stycznia zaprezentow ali się pracownikom i emerytom Szkoły Podstawowej nr 2 na wieczorze kolędowym. Na zakończ enie karnawału wzięli udział w Przeglądzie Obrzędów Z apustnych „Podkoziołek 2016” w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Cha bsku oraz wystąpili dla uczniów z klas I – III w szkole.

W tym roku w role z apustników wcielili się:

Julia Komanowska – gospodyni

Julia Kwiatkowska – kolędnik z gwiazdą

Orfeusz Hryszkiewicz/Kacper

Kwiatkowski – król Herod

Mateusz Zieliński - niedźwiedź

Kornelia Dąbek – koza

Amelia Rogala – bocian

Katarzyna Pryka - Małgorzatka

Kacper Kwiatkowski - Wesołuch

Oliwier Sagan – Śmierć

Julia Stolarska, Klaudia Rybicka, Oliwia Karczmarz ,Weronika Lorek - kolędnicy

Zuzanna Daszkiewicz, Wiktoria Nowakowska, Amelia Wojtaszek, Alicja Kozerska - diabły 

Do występów dzieci przygotowywały się pod kierunkiem pani Sabiny Karulskiej, Doroty Szypury, Stefanii Barańskiej przy nieodzownej współpracy rodziców.

Przesłały:
Dorota Szypura,
Sabina Karulska,
Stefania Bar ańska

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka