Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie złożył wniosek na utworzenie pracowni dedykowanej Odnawialnym Źródłom Energii w ramach Programu priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły” prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przedsięwzięcie ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. Ostateczny nabór wniosków zakończono 30 czerwca 2023r. Decyzja o wsparciu została podjęta 21 sierpnia br. przez Zarząd WFOŚiGW w Toruniu. Zespół uzyskał dofinansowanie w kwocie do 74 950 zł., wkład własny Gminy Mogilno wynosi 8 550 zł. Ekopracownia zostanie wyposażona m.in. w monitor interaktywny,  komputer przenośny, tablet do przeprowadzania ćwiczeń, zestaw czujników z zakresu odnawialnych źródeł energii wraz z oprogramowaniem i niezbędne meble. W pracowni odbywać się będą zajęcia lekcyjne z przedmiotów przyrodniczych, zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, a także zajęcia dla dorosłych i starszych dzieci przedszkolnych z terenu powiatu mogileńskiego. Łącznie zajęcia obejmą swoim zasięgiem ok. 600 osób.

Zapraszamy do współpracy placówki oświatowe powiatu mogileńskiego

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka