Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

W świątecznie udekorowanym budynku Szkoły Podstawowej nr2 im. Marii Konopnickiej, przy udziale władz miasta, radnych, przedstawicieli pozostałych mogileńskich szkół, oraz okolicznych przedszkoli, nauczycieli, rodziców, odbyła się uroczystość otwarcia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Byliśmy tam również. Stowarzyszenie Wychowanków  i Przyjaciół Szkoły reprezentowała grupa kilkuosobowa. Józek Popiel -prezes wraz serdecznymi życzeniami dla dyrekcji i rady pedagogicznej, oraz wpisem do księgi pamiątkowej, przekazał upominek – materiały edukacyjne dla dzieci. Kol. Iwona Golis przekazała publikację merytoryczną – poradnik logopedyczny dla pedagogów.

Nowo powstała struktura oświatowa stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców miasta, szczególnie w zakresie wychowania przedszkolnego. W skład zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa nr 2 wraz z 14 oddziałami obejmujących 323 uczennic i uczniów, oraz Przedszkole nr 5 w Mogilnie z trzema oddziałami gromadzącymi 73 przedszkolaków.

Warto przypomnieć, że do lat 60 tych XX w. Szkołę Powszechną nr 2 nazywano „Małą Szkołą”, w odróżnieniu od Szkoły Powszechnej nr 1, mieszczącej się wówczas przy ul. Rynek, nazywaną „Dużą Szkołą”. Dzisiaj, biorąc pod uwagę rozwój jaki przez wiele lat nastąpił i stan obecny, mało kto o tym pamięta.

Wśród licznych życzeń skierowanych do dyrekcji i rady pedagogicznej zespołu, były również te zgłaszane od dawna przez nasze Stowarzyszenie a dotyczące budowy sali gimnastycznej, co niewątpliwie wpłynie na realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego. Nadzieje szkolnej społeczności w tym zakresie poparte są na szczęście deklaracją władz samorządowych.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez zaproszonych gości był czas na rozmowy przy kawie, wymianę doświadczeń i wspomnień wychowanków potwierdzających rozwój Szkoły. Zbliżająca się 90. rocznica powstania placówki będzie okazją do podsumowania dorobku, zaprezentowania osiągnięć i planów na najbliższą przyszłość.

 Edmund Kozłowski

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka