Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

W piątek 29 kwietnia Dwójka gościła ponownie Prof. UAM w Poznaniu Agnieszkę Sawicz. Historyk przedstawiła obecną sytuację na Ukrainie przez pryzmat wiadomości ukazujących się w mediach. Zwracała szczególną uwagę, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy, na różnorodne sposoby manipulowania informacjami, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Jej barwna, pełna przykładów z życia opowieść, porwała obecnych! Na zakończenie syn Pani Profesor - Maciej przekazał swoje wrażenia z nauki we Lwowie i o samym mieście. Wielkim walorem spotkania dla naszych uczniów z Ukrainy był fakt, że Profesor zwracała się do nich w ich rodzimym języku.

Spotkanie uświetnili włodarze naszego miasta i gminy: Burmistrz Leszek Duszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Molenda oraz Prezes Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół SP2 Józef Popiel, Ojciec Grzegorz Sucheński z Klasztoru a także dyrektorzy okolicznych szkół i przedszkoli.

W wykładzie uczestniczyła nasza młodzież z kl. 7a i 7e.

Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Historycznym UAM i naszą szkołą pod nazwą "Klasa Patronacka" - II edycja.

 

Agnieszka Sawicz  – polska historyk, w  2007r. obroniła pracę doktorską Problematyka ukraińska w prasie polskiej w latach 1991-1996.

W 2019r. habilitowała się na podstawie tej pracy. Otrzymała nominację profesorską. Pracowała w Katedrze Strategii i Geostrategii na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Objęła funkcję adiunkta w Instytucie Historii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest profesorem uczelni na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka