Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Dnia 16 września uczniowie klas I - VI wzięli udział w spektaklu profilaktycznym przygotowanym przez Teatr Kurtyna z Krakowa . Dzieci z klas młodszych oglądały przedstawienie pt. „D zieci całego świata”. Poruszano w nim tematykę tolerancji i szacunku do ludzi bez względu na różnice płci, urodę, sylwetkę, sposób mówienia czy sytuację materialną . Uczniowie klas starszych wzięli udział w widowisku pt. „Uwierz w siebie”, które poruszało zagadnienia dotyczące zagrożeń dla zdrowia wynikaj ących z picia alkoholu,

palenia papierosów (również biernego), konsekwencji bezmyślnego korzystania z łatwo dostępnych środków farmaceutycznych. Spektakl zorganizowano przy wsp ółpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie. Pedagog szkolny Lidia Błażejewska

 

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka