Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

Prezentujemy wykaz podręczników i ćwiczeń dla klas IV-VIII na rok szkolny 2021/2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW i ćwiczeń dla  KLAS IV NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zajęcia edukacyjne

Nr dopuszczenia

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Uwagi

Religia

AZ-21-01/10-KR-2/12

Podręcznik „Zaproszeni przez Boga”

Zbigniew Marek SJ

WAM Kraków

 

 

Podręczniki i/lub ćwiczenia kupują rodzice

Podręczniki i ćwiczenia do zajęć obowiązkowych (j.polski, j.angielski, matematyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka) zapewnia szkoła

Język polski

907/1/2017

 

 Podręcznik „Nowe słowa na start! 4”

zeszyt ćwiczeń

 

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

 

Język angielski

Nr ewidencyjny w wykazie 1089/1/2020

„Link dla klasy IV” poziom CEF A1

 

 

„Link dla klasy IV”

Materiały ćwiczeniowe z dostępem do Online Practice

Sarah Philips,

Daina Anyakwo

 

Sarah Philips,

Daina Anyakwo

 

 

Oxford University Press

 

Historia

877/1/2020/z1

 

Podręcznik  „Wczoraj i dziś 4”

Ćwiczenia  „Wczoraj i dziś 4”

 

 

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

 

Matematyka

780/1/2017

  „Matematyka z plusem 4” Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

 

Ćwiczenia wersja B

„Geometria”

„ Arytmetyka”

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński

 

P.Zarzycki,

M.Dobrowolska,

F.Wojtan

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Przyroda

 

863/2019/z1

Podręcznik „Tajemnice przyrody 4”

 

 

Maria Marko - Worłowska,

Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz

Nowa Era

 

Muzyka

 

852/1/2017

„Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

 

Plastyka

 

 

903/1/2017

„Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

J. Lukas,

 K. Onak

Nowa Era

 

Technika

 

 

 

295/1/2017

„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Nowa Era

 

Informatyka

 

806/1/2020/z1

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Grażyna Koba

Migra

 

 

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW i ćwiczeń dla  KLAS V NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zajęcia edukacyjne

Nr dopuszczenia

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Cena

Religia

 

 

AZ-2 02/20-Kl-2/20

Podręcznik „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

 

ks. dr K. Mielnicki,

E. Kondrak

Jedność Kielce

Podręczniki  kupują rodzice

Podręczniki i ćwiczenia do zajęć obowiązkowych (j.polski, j.angielski, matematyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka) zapewnia szkoła

 

Język polski

907/2/2018

 „Nowe Słowa na start!” 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

 

Nowe słowa na start! 5 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Anna Klimowicz,Marlena  Derlukiewicz

 

 

Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

 

Język angielski

1089/2/2021

 

Link  dla klasy 5 poziom CEF A1-B1

Link dla klasy 5

Materiały ćwiczeniowe z dostępem do Online Practice

 

Sarah Philips,

Jessica  Finnis

 

 

 

Oxford University Press

 

Historia

877/2/2018

Podręcznik „Wczoraj i dziś 5”

 

Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

 

Matematyka

780/2/2018

Podręcznik „Matematyka  z plusem 5”

 

 

 

 

Ćwiczenia 5 – wersja B

Arytmetyka

 

 

 

Geometria

 

Małgorzata Dobrowolska,

Piotr Zarzycki,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński

 

Małgorzata Dobrowolska,

Stanisław Wojtan,

Adam Mysior

Zofia Bolałek

 

Małgorzata Dobrowolska,

Adam Mysior,

Piotr Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Biologia

 

 

844/1/2018

Puls życia – podręcznik

 

ćwiczenia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz,

J.J. Pawłowscy

Nowa Era

 

Geografia

 

 

906/1/2018

Planeta Nowa- podręcznik

 

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz

K.  Skomoroko

Nowa Era

 

Muzyka

 

852/2/2018

Lekcja muzyki klasa 5

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

 

Plastyka

 

903/2/2018

Podręcznik  „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

 

Technika

295/2/2018

„Jak to działa?”

Lech Łabecki, Marta Wiśniewska

Nowa Era

 

Informatyka

 

 

806/2/2021/z1

Teraz bajty 5

Grażyna Koba

Migra

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW i ćwiczeń dla  KLAS VI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zajęcia edukacyjne

Nr dopuszczenia

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Cena

Religia

 

 

AZ-22-01/20-kl-4/21

Podręcznik

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

 

Ks. dr K. Mielnicki

E. Kondrak

 

Wyd. Jedność

Podręczniki i/lub ćwiczenia kupują rodzice

Podręczniki i ćwiczenia do zajęć obowiązkowych (j.polski, j.angielski, matematyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka) zapewnia szkoła

Język polski

 

907/3/2019

 

 

 „Nowe słowa na start! 6”

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej  szkoły podstawowej.

 

Zeszyt ćwiczeń

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz

 

 

Praca zbiorowa

Nowa Era

 

Język angielski

800/3/2018

Steps Plus VI

Steps Plus dla klasy VI poziom CEF A1-A2

„Steps Plus VI – materiały  ćwiczenia

Sylvia  Wheeldon,

Tim Falla,

Paul A. Davies,

Paul Shipton

Oxford University Press

 

Historia

877/3/2019

„Wczoraj i dziś 6”  Podręcznik

 

„Wczoraj i dziś 6”

Ćwiczenia

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fertsch Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

 

Matematyka

780/3/2019

Podręcznik „Matematyka z plusem  6”

 

 

 

Ćwiczenia „Matematyka z plusem  6” – wersja B

Arytmetyka i algebra

 

 

Geometria

 

 

 

Małgorzata Dobrowolska,

Piotr Zarzycki,

Marta Jucewicz

Marcin Karpiński

Małgorzata Dobrowolska,

A. Mysior, S. Wojtan,

Z. Bolałek

 

 

M. Dobrowolska,

P. Zarzycki,

A. Mysior

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Biologia

844/2/2019

Puls życia dla klasy 6

 

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6

J. Stawarz

 

M . Fiałkowska – Kołek, S. Gębica, A. Siwik

Nowa Era

 

Geografia

906/2/2019

„Planeta Nowa 6” - podręcznik

 

 

T. Rachwał, R. Malarz,

 D. Szczypiński

 

Nowa Era

 

Informatyka

 

806/3/2019

Z nowym bitem 6

Grażyna Koba

Migra

 

Technika

295/3/2019

Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

 

Plastyka

903/3/2018

Do dzieła! 6

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

Nowa Era

 

Muzyka

852/3/2019

Lekcje muzyki klasa 6

 Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW i ćwiczeń dla  KLAS VII NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zajęcia edukacyjne

Nr dopuszczenia

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Cena

Religia

 

 

AZ-31-01/10-KR-1/11

Szukam was

ks. Władysław Kubik SJ (kierownik zespołu) Teresa Czarnecka ks. Grzegorz Łuszczak SJ Maria Poniewierska

WAM Kraków

Podręczniki i/lub ćwiczenia kupują rodzice

Podręczniki i ćwiczenia do zajęć obowiązkowych (j.polski, j.angielski, matematyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka) zapewnia szkoła

Język polski

907/4/2020

Podręcznik „Nowe słowa na start! 7”

zeszyt ćwiczeń

 

Joanna Kościerzyńska

Małgorzata Chmiel

Maciej Szulc

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

 

Język angielski

 

800/4/2020

 

Steps Plus dla klasy VII poziom CEF A2

 

 

Materiały ćwiczeniowe

Jacqueline Walkden

Christina de la Mare

Carla Leonard

 

Oxford University Press

 

Język niemiecki

1096/1/2020

Deutschtour fit klasa 7

 

Ewa Kościelniak - Walewska

 

Nowa Era

 

Historia

 

877/4/2020/z1

Wczoraj i dziś 7 - podręcznik

 

Stanisław Roszak,

Anna Łaszkiewicz,

Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

 

Matematyka

780/4/2017

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Matematyka 7. Zeszyt ćwiczeń podstawowych

Praca zb. Pod redakcją : Małgorzaty Dobrowolskiej

 

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Geografia

906/3/2019/z1

Planeta Nowa 7

 

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Justyna Knopik, Maria Kucharska, Roman Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska

Nowa Era

 

Biologia

844/4/2017

Puls życia. Klasa 7

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

 

 

 

 

Nowa Era

 

Chemia

785/1/2017

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

 

Fizyka

885/1/2017

Spotkania z fizyką 7

 

 

 

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Bartłomiej Kozłowski

Nowa Era

 

Informatyka

 

806/4/2020/z1

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII

Grażyna Koba

Migra

 

Muzyka

852/4/2020/z1

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era

 

Plastyka

 

 

903/4/2020/z1

„Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska,

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW i ćwiczeń dla  KLAS VIII NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zajęcia edukacyjne

Nr dopuszczenia

Tytuł podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo

Cena

Religia

 

 

AZ-32-01/10-KR-3/12

Jestem z wami - katechizm

ks. Władysław Kubik SJ

WAM Kraków

Podręczniki i/lub ćwiczenia kupują rodzice

Podręczniki i ćwiczenia do zajęć obowiązkowych (j.polski, j.angielski, matematyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka) zapewnia szkoła

Język polski

907/5/2021/z1

Podręcznik „Nowe słowa na start! 8”

 

 

 

 

zeszyt ćwiczeń Nowe słowa na start! 8

 

Joanna Kościerzyńska

Małgorzata Chmiel

Maciej Szulc

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter

Nowa Era

 

Język angielski

800/5/2021

Steps Plus dla klasy VIII poziom CEF A2/B1

 

 

Elizabeth Sharman

Diana Pye

Oxford University Press

 

Język niemiecki

838/2/2018

Deutschtour fit klasa 8

 

Ewa Kościelak- Walewska

 

Małgorzata Kosacka,

Nowa Era

 

Historia

877/5/2021/z1

,,Wczoraj i dziś 8” - podręcznik

 

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

 

Wiedza o społeczeństwie

 

874/2021/z1

Podręcznik ,,Dziś i jutro”

I. Janicka, A. Janicki, A. Kuci – Maćkowska, T Maćkowski

Nowa Era

 

Matematyka

780/5/2018

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

Matematyka 8. Zeszyt ćwiczeń podstawowych

Praca zb. Pod redakcją : Małgorzaty Dobrowolskiej

 

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Geografia

906/4/2018

Planeta Nowa 8

 

 

T. Rachwał, D. Szczypiński

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Biologia

844/3/2018

Puls życia. Klasa 8

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń

A.Boczarowski, N. Sęktas

 

 

 

 

J. Holeczek,

B. Januszewska - Hasiec

Nowa Era

 

Chemia

785/2/2018

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej

Chemia Nowej Ery.

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

Nowa Era

 

Fizyka

885/2/2018

Spotkania z fizyką 8

 

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

 

Informatyka

 

806/5/2018

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

Grażyna Koba

Migra

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

846/2017

Żyję i działam bezpiecznie

Jarosław Słoma

Nowa Era

 

 

1% dla naszej Szkoły!

Wzorem lat ubiegłych, na podstawie  porozumienia z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole (TSPS), można dokonać  odpisu 1% rocznego podatku przez rodziców naszych uczniów, absolwentów, pracowników oraz sympatyków na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2. Dowiedz się więcej jak przekazać 1% dla naszej Szkoły!

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka