Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Lokalne NGOs zaproszone zostały na Konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Mogileńskiego, która odbyła się dnia 24 września w Zespole Szkół w Mogilnie. Celem Konferencji było warsztatowe szkolenie społeczników w zakresie skutecznej realizacji zadań statutowych na rzecz regionu. Jednym z ważniejszych celów było m.in. podniesienie merytorycznego poziomu funkcjonowania Organizacji Pozarządowych. W Konferencji udział wzięli również przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkoły nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie.  

Warsztaty poprowadzili prelegenci z Warszawy, Dąbrowy Górniczej, Poznania, Torunia, Bydgoszczy oraz Lisewa. Organizatorem głównym wydarzenia jest Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno. Partnerami po stronie społecznej był Zespół Szkół w Mogilnie, Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”, akcja Masz Głos.

Partnerzy po stronie samorządowej:

 • Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego- Przewodnicząca p. Elżbieta Piniewska
 • Powiat Mogileński- Starosta Tomasz Krzesiński
 • Gmina Mogilno - Burmistrz Leszek Duszyński
 • Gmina Strzelno - Burmistrz  Dariusz Chudziński
 • Gmina Dąbrowa- Wójt Marcin Barczykowski
 • Gmina Jeziora Wielkie- Wójtem Dariusz Ciesielczyk.

Patronat medialny sprawowały: Polskie Radio PiK, Wasze Radio FM, portal StrzelnoOnline, Tygodnik Pałuki i ziemia Mogileńska, portal CMG24.pl

Nasi członkowie najbardziej zainteresowani byli następującymi tematami warsztatów:

 1. „Rola organizacji pozarządowych w życiu szkoły oraz angażowanie młodych do działania” - prowadząca Agnieszka Jankowiak-Maik

W czasie warsztatów rozmawialiśmy o roli organizacji pozarządowych w życiu szkoły, o tym, czy powinny uczestniczyć w tworzeniu systemu edukacji oraz o sposobach angażowania młodych do działania w samorządach uczniowskich.

 1. „Konsultacje społeczne - czy warto” - prowadzący Jakub Kochowicz.

W tych warsztatach prelegent położył nacisk na rozróżnienie rozmów od konsultacji. Przybliżył rolę, jaką w konsultacjach społecznych odrywają organizacje pozarządowe. Również tematy, które można, trzeba, albo warto konsultować, m.in. na przykładzie konsultacji z Gminy Lisewo.

 1. „Współpraca NGO z mediami” - prowadzący Monika Siwak, Damian Klich.  

W czasie warsztatów uczestnicy mieli okazję przećwiczyć wypowiedzi do radia   i telewizji. Prelegent przybliżał nam oczekiwania dziennikarzy, jak ich zapraszać na nasze imprezy i wydarzenia. Ciekawe było również praktyczne ćwiczenie dot. sposobu zapraszania dziennikarzy, samodzielnego przygotowywania materiałów dla mediów. Podczas warsztatu uczestnicy przygotowali przykładowe nagrania i teksty.

 1. „Cyfrowe Narzędzia rozwoju organizacji” - prowadzący Mateusz Konieczny.

Podczas tego warsztatu była okazja poznać bezpłatne aplikacje, narzędzia i programy online do wykorzystania w działalności organizacji pozarządowych. Zarówno w ich zarządzaniu, jak   i prowadzeniu angażujących działań dla lokalnej społeczności. W tym celu wykorzystywane były własne urządzenia, m.in. komputer, smartphon lub tablet.

 1. „Rady, komitety, opiniowanie, debaty – czy warto angażować się w konsultacje społeczne” - prowadzący Jan M. Grafowski. 

Bardzo ciekawy warsztat poświęcony takim zagadnieniom, jak Rady, komitety, opiniowanie, debaty – czy warto angażować się w konsultacje społeczne? Spotkanie poświęcone było praktyce kontaktów organizacji pozarządowych z władzą publiczną w różnych formach rzecznictwa interesów. Uczestnicy odpowiadali na wątpliwości, czy warto angażować się w konsultacje, czy należy dbać o sprawy III sektora, jak robić to skutecznie.

Udział przedstawicieli Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkoły nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie w Konferencji oceniamy bardzo pozytywnie. Warsztatowy charakter przedsięwzięcia pozwolił na zdobycie praktycznych kompetencji w zakresie funkcjonowania naszej organizacji. Prelegenci posłużyli się przykładami, swymi doświadczeniami w zakresie działalności. Korzyści z udziału powinny się przekładać na większą aktywność członków, lepszą skuteczność w pozyskiwaniu dotacji oraz radzenie sobie w relacjach z partnerami. Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół SP2 kładzie duży nacisk na społeczny odbiór swych działań, współpracę z Dyrekcją na rzecz szkolnej społeczności.

Józef Popiel

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka