Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Rok szkolny trwa            04.09.2023 –31.08.2024

187dni nauki szkolnej  

36 tygodni i 6 dni

 

I okres                                        04.09.2023 – 26.01.2024

II okres                                      29.01.2024 – 21.06.2024

 

 • 09.2023 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024

Ślubowanie pierwszoklasistów

 • 12.2023r. - 31.12.2023r. Zimowa przerwa świąteczna
 • 02.2024r. – 25.02.2024r. Ferie zimowe
 • 2024r.Rekolekcje wielkopostne
 • 03.2024r.-02.04.2024r. Wiosenna przerwa świąteczna
 • 06.2024r.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024
 • 06.2024r.-31.08.2024r.Ferie letnie

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

 • 1 listopada 2023(środa)-Św. Zmarłych
 • 1 stycznia 2024(poniedziałek) - Nowy Rok
 • 1 maja 2024(środa)-Święto Pracy
 • 3 maja 2024 (piątek ) - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 30 maja 2024 (czwartek)-Uroczystość Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 05.2024r. –Święto Flagi (czwartek)
 • 14,15,16.05.2024r.- Egzamin ósmoklasisty
 • 05.2024r.-piątek po Bożym Ciele

 

 

Zebrania rodziców

Organizacyjne:

Klasa I                               07.09.2023r.(czwartek) godz.16.00

Klasy II-VIII                       14.09.2023r. (czwartek) godz. 16.00       

Wybór Rady Rodziców         14.09.2023r. (czwartek) godz.17.30

 

Podsumowujące pracę uczniów i nauczycieli:

 I okres

Klasy I -VIII  01.02.2024r.(czwartek) godz. 16.00

                   

Informujące  o przewidywanych ocenach końcoworocznych:

 II okres

Klasy I - VIII       20.05.2024r. (poniedziałek)  godz. 16.00

 

Inne spotkania i wydarzenia klasowe wg harmonogramu wychowawców klas,

po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

 

 

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka