Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Do budynku szkoły 1 września 2020 r. oprócz uczniów i pracowników mogą wejść tylko rodzice uczniów klas pierwszych według zasady – jedno dziecko z jednym rodzicem.

Wszystkich rodziców wchodzących na teren szkoły zobowiązuje się do zasłaniania nosa i ust maseczką lub przyłbicą, do dezynfekcji rąk i zachowania dystansu wobec siebie.

 Uczniowie wchodzą  według harmonogramu :

Uroczyste powitanie klas pierwszych

Godz. 9.00

             Klasa 1 –sala 12,13 – wejście do budynku głównego od ulicy Sądowej

Spotkania z wychowawcami

Godz. 9.10

Klasa 2asala 2 – wejście do budynku głównego od ulicy Sądowej

Klasa 2bsala 1 – wejście do budynku głównego od boiska

  Godz. 9.20

          Klasa 3a- sala3- wejście do budynku głównego od ulicy Sądowej

Godz. 9.10

           Klasa 3b-sala46 - wejście do budynku nowego od boiska

Godz. 10.00

           Klasa 4a -sala 37 –wejście do budynku nowego od boiska

          Klasa 5 -sala 4 – wejście do budynku głównego od boiska

Godz. 10.10

          Klasa 4b-sala 47-wejście do budynku nowego od boiska

         Klasa 6b-sala 5- wejście do budynku głównego od boiska

Godz. 10.15

         Klasa 6a -sala 14- wejście do budynku głównego od boiska

Godz. 10.20

         Klasa 6d-sala 15 - wejście do budynku głównego od ul. Sądowej

        Klasa 6e-sala16- wejście do budynku głównego od boiska

Godz.11.00

     Klasa 7b –sala 18- wejście do budynku głównego od ul. Sądowej

     Klasa 7c-sala 9- wejście do budynku głównego od boiska

    Klasa 7d-sala 36- wejście do budynku nowego od boiska

Godz. 11.10

    Klasa 8a-sala 12- wejście do budynku głównego od boiska

    Klasa 8b-sala 19- wejście do budynku głównego od ul. Sądowej

Godz.11.15

    Klasa 8c-sala 13 -wejście do budynku głównego od boiska

 

Uczniowie wychodzą tymi wejściami, którymi weszli.

Dyrektor

 

Aleksandra Zielińska-Duda

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka