Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Rada Miejska w Mogilnie ogłosiła rok 2020 rokiem Kurta Lewina. Kim był ten wybitny psycholog, który pod koniec XIX wieku urodził się w Mogilnie?  Przyszedł na świat 9 września 1890 roku, w żydowskiej rodzinie, jako jedno z czworga dzieci. Jego ojciec (Leopold) był właścicielem sklepu wielobranżowego oraz gospodarstwa rolnego. Kurt jako dziecko uczęszczał do żydowskiej szkoły religijnej, czyli chederu, a od 1900 do Gimnazjum im. Cesarza Fryderyka Wilhelma w Poznaniu. W 1905 roku, wraz z rodziną, przeniósł się do Berlina, gdzie ukończył liceum.

W 1909 zaczął studiować medycynę na uniwersytecie we Fryburgu, lecz niedługo potem przeniósł się na uniwersytet w Monachium, aby kontynuować edukację, tym razem na kierunku biologii. Podczas pobierania nauk na uniwersytecie był związany z ruchem socjalistycznym oraz popierał emancypację kobiet. Gdy wybuchła I wojna światowa, odbywał służbę w niemieckiej armii. Walczył na froncie rosyjskim i francuskim. W wyniku odniesionych obrażeń został odesłany i powrócił na Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Berlinie, aby dokończyć pracę doktorską.

          Lewin początkowo związany był z szkołą psychologii behawioralnej, lecz w późniejszych latach stał się zwolennikiem i propagatorem psychologii postaci. Jego dokonania sprawiły, że został członkiem Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Humboldtów, gdzie udzielał wykładów z filozofii i psychologii. Gdy Adolf Hitler doszedł do władzy w 1933 roku, Kurt wyemigrował na stałe do Stanów Zjednoczonych Ameryki i siedem lat później uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Pracował na uniwersytetach Cornella, Iowa oraz jako dyrektor Research Center for Group Dynamics w Massachusetts, którego był założycielem. Od 1946 zajmował się problemem uprzedzeń na tle rasowym i religijnym. Lewin postanowił przeprowadzić eksperyment, który, jak się później okazało, dał podwaliny tak zwanym treningom wrażliwości. Ich celem jest zwiększenie świadomości ludzi na temat własnych celów i uprzedzeń oraz uwrażliwienie na innych i dynamikę interakcji w grupie.  Wykorzystywano to do pracy z żołnierzami, u których stwierdzono stres traumatyczny.

          Kurt Lewin to jeden z najbardziej wpływowych psychologów wszech czasów. Uważa się go za ojca psychologii społecznej i psychologii organizacji. Jego podejścia i teoria są przydatne w wielu dziedzinach, szczególnie w świecie biznesu.

         Kiedy Lewin przybył do Stanów Zjednoczonych, dominującym trendem psychologicznym był behawioryzm, według którego człowiek jest jak czarna skrzynka i  rodzi się jako pusty arkusz papieru. Teoria mówi, że wpływ innych kształtuje osobowości i czyni ludzi takimi, jakimi są. Z drugiej strony dla Lewina każda osoba nie jest pasywna, więc może ustalić własne interakcje z otoczeniem.

         Wielki wkład Kurta Lewina w psychologię społeczną polegał na tym, że jednostka i środowisko nigdy nie powinny być postrzegane jako dwa odrębne twory. W praktyce są to dwie rzeczy, które stale się ze sobą komunikują i wzajemnie modyfikują w czasie rzeczywistym. Teoria Lewina wzywa do badania jednostki pod kątem dynamiki.

         Kurt Lewin wskazał, że jeśli chce się zrozumieć ludzkie zachowania, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie zmienne, które mogą wpływać na środowisko. Obejmuje to między innymi wzorce socjalizacyjne istniejące w grupach.

         Kurt Lewin zmarł w wyniku ataku serca w Massachusetts w USA w roku 1947.

Upamiętnienie uczonego w Mogilnie miało miejsce w  2004 roku, kiedy to Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował uroczystość wmurowania tablicy na domu, w którym urodził się Kurt Lewin. Wśród gości byli m.in. siostrzeniec Lewina, a także jego bezpośrednia uczennica Beatrice Wright.

https://www.youtube.com/watch?v=gJTGa7STEOQ

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka