Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

4 czerwca 2019 roku przypada ważne dla nas święto. To właśnie 30 lat temu, 4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. Wybory do sejmu i senatu przeprowadzone na mocy wcześniejszego porozumienia obrad Okrągłego Stołu po ciężkich dla Polaków latach komunizmu stały się podstawą zmiany ustroju w Polsce. Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która zapadła w 2013 roku, dzień 4 czerwca został ustanowiony Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

Wspomniane wybory czerwcowe to symboliczne zwycięstwo tych pokoleń Polaków, którzy nigdy nie pogodzili się z komunistycznym zniewoleniem. Jest to zwycięstwo „Solidarności”, przeciwko której w grudniu 1981 roku władze komunistyczne wysłały czołgi, chcąc siłą złamać narodowego ducha wolności. Zwycięstwo opozycji solidarnościowej i klęska ówczesnej władzy sprawiły, że w kraju ukształtowała się zupełnie nowa sytuacja polityczna. W wyniku wyborów czerwcowych poza parlamentem znalazło się wiele czołowych postaci związanych z władzą komunistyczną. To dzięki tym wydarzeniom żyjemy dzisiaj wśród praw i swobód obywatelskich.

Cieszmy się z wolności! Z tej okazji o godz. 14.00 odbyło  się wspólne uroczyste posiedzenie Rady Powiatu Mogileńskiego i Rad Miejskich: Mogilna, Strzelna, Trzemeszna oraz Rad Gmin: Dąbrowy, Jezior Wielkich, Orchowa. Następnie od godziny 16.00 w Parku Miejskim w Mogilnie odbył się piknik rodzinny, na którym jedną z wielu atrakcji była prezentacja umundurowania i sprzętu wojskowego. Pogoda wspaniale dopisała stanowiąc dodatkową zachętę do udziału w pikniku.

 

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka