Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Jeszcze mamy w pamięci jubileusz 85-lecia powstania naszej szkoły i 30 - lecia nadania imienia Marii Konopnickiej, pamiętamy, że to rok 620 urodzin naszego miasta Mogilna, 100-lecia Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę niepodległości.

W sobotę minęła 79 rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na nasz kraj – pamiętaliśmy o tym dniu – delegacja uczniów i nauczycieli złożyła kwiaty i zapaliła znicz przy pomniku na rynku.

W tym roku uroczystości upamiętniające wtargnięcie okupanta do Mogilna 11 września odbędą się u nas na ul. Sądowej w miejscu, gdzie w roku 1939 mieściła się synagoga.

Dziś rozpoczyna naukę 381 uczniów w 19 klasach, mamy 2 klasy pierwsze. W gościnnych murach naszej szkoły jak zwykle znalazło się miejsce dla dzieci z Przedszkola nr 2, w tym roku są to 2 grupy. Mamy nowych nauczycieli, dwóch nowych pracowników obsługi i pomoc nauczyciela.

Tak jak co roku będziemy się koncentrować na pracy: przed nami egzaminy ósmoklasisty i codzienna nauka w każdej klasie.

Podjęliśmy już działania dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Jesteśmy wśród 11 szkół w województwie, które zostały zakwalifikowane do konkursu o nazwie „Do Hymnu” i wkrótce przystąpimy – my, cała społeczność szkolna, do nagrania 3 pieśni patriotycznych.

Podczas wakacji trwały w szkole intensywne prace, aby ją przygotować na nowy rok: przede wszystkim zakończyliśmy remont klatki schodowej w głównym budynku, jest świeżo i jasno. W 2 salach lekcyjnych wymienimy meble, kolejne 2 zostaną wyposażone w jeszcze bardziej nowoczesne tablice interaktywne. Wskutek starań dyrekcji i nauczycieli otrzymaliśmy również niemałe fundusze – ponad 34 tys.zł na zakup pomocy dydaktycznych do nauki biologii, geografii, chemii i fizyki.

 Życzmy wszystkim nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom, uczniom radosnego roku, pełnego sukcesów. Wszyscy pamiętajmy o tym, że „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takiego bogactwa życzymy wszystkim jak najwięcej!

 

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka