Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

W dniach 24-25 maja 2018 roku obchodziliśmy Jubileusz naszej szkoły, do którego przygotowywaliśmy się od początku roku szkolnego. Ten czas był wypełniony spotkaniami z absolwentami, licznymi konkursami, gromadzeniem eksponatów oraz wspomnień byłych nauczycieli i uczniów. Siódmoklasiści przygotowali film, który uwiecznił naszą codzienność szkolną.

Dwudniowe obchody zainaugurowane zostały Mszą Św. odprawioną w kościele p.w. Św. Jana Apostoła, a celebrował ją i kazanie wygłosił, nasz absolwent ks. kanonik Jan Kasprowicz

wraz z proboszczami parafii farnej i klasztoru. We Mszy św. uczestniczyła cała społeczność szkoły, na czele z Paniami Dyrektor: Aleksandrą Zielińską – Duda oraz Lidią Błażejewską. Obecny był również sztandar, który wprowadzili uczniowie kl. VIa : Julia Skibiszewska, Jakub Sośnicki i Zofia Fischer, nie zabrakło na niej również absolwentów, emerytowanych pracowników oraz sympatyków naszej Jubilatki.

Po zakończonej Eucharystii uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli przemaszerowali do centrum miasta, by odśpiewać naszą jubileuszową piosenkę, która była wyrazem radości i jednocześnie zaproszeniem skierowanym do wszystkich mieszkańców Mogilna na obchody 85- lecia szkoły. Ten chyba największy od niepamiętnych czasów chór, którym kierował nauczyciel muzyki p. Jacek Jackowski, spotkał się z życzliwym przyjęciem, bowiem wielu przechodniów przystawało, by wysłuchać tego, co chcieliśmy przekazać. A powtarzany refren brzmiał:

... ,,Nasza szkoła Jubilatka

wykształciła mamę, tatę, babcię, dziadka,

no a teraz SP 2 to kochana szkoła ma,

w naszej szkole urodziny,

uroczyście wszyscy dzisiaj obchodzimy,

zapraszamy wszystkich was świętowania nadszedł czas,

w naszej szkole, w naszej szkole” ...

Następnie powróciliśmy w mury naszej szkoły, gdzie rozpoczęły się lekcje. Wracając można było odnieść wrażenie, że mimo iż centrum opustoszało, to słowa i melodia naszej jubileuszowej piosenki ciągle jeszcze unosiły się nad miastem.

W piątek 25 maja, w 620 lat od nadania praw miejskich naszemu miastu, w 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości, obchodziliśmy jubileusz 85-lecia istnienia naszej szkoły i 30. rocznicę nadania imienia Marii Konopnickiej oraz wręczenia sztandaru.

Tego dnia zebraliśmy się o godzinie 10.00 na boisku szkolnym, gdzie uformowany został barwny korowód, ponieważ w tym dniu, obowiązywał nie tylko strój galowy, ale niektórzy uczniowie wcielili się w postaci bohaterów utworów naszej patronki Marii Konopnickiej. Na czele pochodu szła Mogileńska Orkiestra Dęta pod batutą p. Mariusza Mikołajczaka, za nią maszerował poczet sztandarowy, dalej Panie Dyrektor i cała brać uczniowska począwszy od najmłodszych pierwszoklasistów, a skończywszy na najstarszych siódmoklasistach, pod opieką wychowawców i nauczycieli. Wszyscy udaliśmy się do Hali Widowiskowo – Sportowej w Mogilnie, gdzie miało miejsce uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego p. Dariusz Kurzawa, przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, władz powiatu, gminy z p. burmistrzem Leszkiem Duszyńskim na czele, radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nie zabrakło również absolwentów, rodziców i przyjaciół naszej ,,Dwójki”.

Uroczystość prowadzili uczniowie: Marika Łuczak z kl. VIa i Tymon Panfil z klasy Vb. Na początku głos zabrały Panie Dyrektor witając serdecznie wszystkich zebranych, następnie absolwentka szkoły p. Danuta Draheim przedstawiła rys historyczny szkoły odwołując się do własnych przeżyć z nią związanych zarówno z perspektywy uczennicy, jak i obecnych jako nauczyciela. Jej wystąpienie zostało ubogacone listem, który napisała w związku z tą wyjątkową uroczystością była p. dyrektor Teresa Konopińska, a w jej imieniu adres odczytała córka p. Beata Nowak, absolwentka i obecnie nauczycielka naszej szkoły. Dalej miały miejsce: uroczyste wręczenie okolicznościowych medali dla Wybitnych Absolwentów : p. Leszka Ciesielskiego i p. Jana Popiela oraz przemówienia przybyłych gości. Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagrody im. Ireny i Władysława Ciesielskich, za wysokie osiągnięcia Zuzannie Janus, uczennicy klasy VIIa. Dokonał tego syn wybitnych pedagogów p. Leszek Ciesielski. Uwieńczeniem spotkania była część artystyczna przygotowana przez uczniów klas trzecich pod kierunkiem wychowawczyń: p. Doroty Szypura , Anny Wróblewskiej i Marty Jaśkiewicz - Koźmińskiej. Mali aktorzy zaprezentowali scenki do znanych utworów Marii Konopnickiej.

W dalszej części goście, nauczyciele i pracownicy placówki udali się szkoły, gdzie czekał na nich poczęstunek. Obecni goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów m.in. okolicznościowych prezentacji multimedialnych i filmu ukazujących historię szkoły. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowana została wystawa „Ze szkolnego pamiętnika. Jak było dawniej?” Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia w szkolnej ławce z minionej epoki. Uwieńczeniem swojej obecności dla wielu uczestników jubileuszu w murach szkoły, był wpis do Księgi Pamiątkowej. Ponadto przybyli do naszej 85 - latki absolwenci i sympatycy na zebraniu założycielskim powołali ,,Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Mogilnie”.

Ta niecodzienna uroczystość stała się wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości. Szkoła, to przecież młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem!

Cała społeczność SP2 dziękuje gorąco wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za pamięć i oddanie szkole, szczere i piękne życzenia. W gronie wypróbowanych przyjaciół przyszłość rysuje się w wyłącznie w jasnych barwach!

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka