Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

 W czwartek, 25 stycznia br. uczniowie naszej szkoły wraz z dyrekcją:  A. Zielińską-Duda i L. Błażejewską oraz nauczycielką historii A. Kaczmarek gościli na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przywitała ich prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka –Śliwińska, absolwentka szkoły, obecnie z-pca dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Historii. Pani profesor zaprosiła wszystkich na wykład poświęcony powstaniu wielkopolskiemu .Wygłosił go prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk specjalizujący się w dziedzinie historii wojskowości.

Uczniowie z zainteresowaniem przysłuchiwali się słowom Pana Profesora, z powodzeniem odpowiadali na pytania.

Doniosłym momentem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr2 w Mogilnie reprezentowaną przez Dyrektor Aleksandrę Zielińską-Duda a Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu Historii Józefa Dobosza. Współpraca ma na celu m.in. podniesienie poziomu wiedzy uczniów w zakresie historii, wiedzy o społeczeństwie a także wiedzy o regionie, rozwijanie ich zainteresowań oraz poznanie warunków i form studiowania na UAM. Dyrektor szkoły wyraziła radość i satysfakcję z podpisania umowy oraz podkreśliła dążenie placówki do zapewnienia coraz lepszych warunków edukacyjnych dla jej uczniów.

Prof. Danuta Konieczka – Śliwińska zaznaczyła, że Szkoła nr2 jest jedyną placówką z Gminy Mogilno, która takie porozumienie podpisała.

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego podziękowali za umożliwienie takiej formy współpracy i wręczyli okolicznościowe upominki. Następnie  studenci zaproponowali  zwiedzanie Instytutu  Historii. Dzieci i młodzież  z zaciekawieniem obejrzały nowoczesną bibliotekę, przestronne sale wykładowe oraz Dziekanat. Spacer po Instytucie  dał możliwość do rozmów o studiach na UAM ,o zwyczajach i tradycjach studenckich.  W dalszej części spotkania odbyły się zajęcia połączone z turniejem wiedzy historycznej. Uczniowie doskonale poradzili sobie z pytaniami ,wykazali się wysokim poziomem wiedzy. Na  zakończenie pobytu  zostali obdarowani  atrakcyjnymi upominkami. 

       Wizyta w Poznaniu dostarczyła wielu miłych wrażeń oraz zainspirowała uczniów do snucia planów edukacyjnych związanych z uczelnią.

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka