Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

W dniu 25 września 2015 na szkolnym boisku odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. G łó wni bohaterowie ubrani w strój galowy z chustkami w kolorach swoich klas złożyli ślubowanie. Jednak zanim do ślubowania doszło „dawne maluchy” wysłuchały słów starszego kolegi, dyre ktor Aleksandry Zielińskiej - Duda oraz wicedyrektor Lidii Błażejewskie j. Następnie zaprezentowały się przed zebranymi gośćmi. Swoje talenty dzieci doskonaliły pod kierunkiem wychowawczyń klas.

W obecnośc i dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców obiecały być dobrymi i uczciwymi, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, szanować nauczycieli, kolegów i rodziców, uczyć się tego co dobre i piękne oraz kochać swoją ojczyznę. Po wystąpieniu klas nastąpiło uroczyste pasowanie na uczniów szkoły . Swoje przyrzeczenie pierwszoklasiści przypieczętowali odciskiem palca na tarczach klas, które od tego dnia będą pamiątką , przypominającą o danych obietnicach. Na koniec uroczystości uczniowie otrzymali od wychowawców dyplomy oraz pierwsze legitymacje szkolne , a rada rodziców i rada szkoły przekazała słodkości dla dzieci. Również rodzice dołożyli starań, aby uświetnić ten ważny dzień i dla swoich pociech przygotowali upominki. Pasowanie na pierwszoklasistów zostało zakończone wykonaniem pamiątkowych zdjęć . Tego dnia do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 dołączyło 107 sześcio i siedmiolatków .

Marta J aśkiewicz

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka