Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Mija kolejny rok szkolnej pracy i uświadamiamy sobie, że to już 83 w życiu szkoły! 28 lat minęło od nadania imienia Marii Konopnickiej oraz 174 – od urodzin naszej Patronki. Spędziliśmy dziś od rana czas na lekcjach, pracując, ucząc się i w ten sposób wpisując się w rytm jaki nadaje nam M. Konopnicka. Pamiętajmy o tym, że nasza Patronka przez całe życie uczyła się, dokształcała, pomagała innym oraz pisała utwory dla dzieci. Swoją postawą udowodniła, że można realizować marzenia, można robić jak najlepiej to, co się lubi,  można być dobrym i prawym człowiekiem.

Mamy rok 1933  - W związku ze wzrostem liczby ludności w mieście -  jest ponad 900 dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, zapada decyzja o podziale Siedmioklasowej Szkoły Publicznej na dwie szkoły nr 1 i nr 2. 20 sierpnia 1933 r. - rozpoczyna się nowy rok szkolny - utworzona zostaje Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 czyli nasza Dwójka, która mieściła się przy ulicy Sądowej 6 (3 sale lekcyjne, świetlica, mieszkanie kierownika szkoły nr 1) oraz w budynku podwórzowym przy ul. Rynek 9 (2 sale lekcyjne). Szkoła liczyła 452 dzieci (dziś 453) obowiązki dyrektora, wtedy kierownika  szkoły pełnił Edward Zawadzki, grono nauczycielskie liczyło zaledwie 10 osób! Od roku 1933 do 1939  naukę pobierało 2625 uczniów! TAKIE TO BYŁY POCZĄTKI … Usiłowałam policzyć ilu absolwentów opuściło szkolne mury w okresie powojennym i mogę jedynie powiedzieć, że w księdze uczniów, która jest prowadzona od 1951 roku jest ich zapisanych do tej pory 4726 ! – ponad 1/3 mieszkańców naszego grodu. Tak jak z czasem zmieniała się szkoła jako budynek tak też zmieniała się rola nauczyciela: kiedyś nauczyciel był źródłem wiedzy, dziś żyjemy w informacyjnej lawinie. Problemem nie jest dostęp do informacji ale sposób jej wykorzystania. Nauczyciel jest dziś tym, który umożliwia uczniom zdobywanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i przetwarzania informacji z różnych źródeł a następnie odpowiedniego ich powiązania. Dokładamy starań, pracujemy tak, aby nasi uczniowie wierzyli w siebie, mieli poczucie, że coś od nich zależy, umieli działać samodzielnie ale i pracować w zespole, byli twórczy i myśleli innowacyjnie, wyrażę te nasze pragnienia słowami Marii Konopnickiej:
„Szanuj, drogie dziecię moje,
W małym ziarnku - przyszłe plony,
W małej kropli - przyszłe zdroje,
W szelągu - miliony,
W każdej myśli - zaród czynu,
Życie - w chwilce, co ucieka,
A sam w sobie - szanuj, synu,
Przyszłego człowieka!”
W naszej pracy z dziećmi dążymy do tego, aby parafrazując słowa Janusza Korczaka: „Nie zmuszać do aktywności ale ją wyzwalać, nie kazać myśleć ale tworzyć warunki do myślenia, nie żądać lecz przekonywać, pozwalać dzieciom pytać i powoli rozwijać ich umysły tak, aby same wiedzieć chciały”.
Dziękuję serdecznie Wszystkim, którzy przybyli na naszą uroczystość a zwłaszcza Panu Prezesowi Pawłowi Molendzie – Absolwentowi naszej „Dwójki”. Dziękuję za przygotowanie tego szkolnego wydarzenia wszystkim pracownikom tj. nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym a w szczególności:  opiekunce SU p. E. Śmigielskiej, p. D. Draheim i R. Rybickiej, pani wicedyrektor, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom: tym którzy wystąpili w programie artystycznym, tym z Gąsawy-grającym w orkiestrze pod batutą p. J. Jackowskiego, tym z pocztu sztandarowego, i tym Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do nadania temu-jedynemu takiemu dniu w roku-odświętnego charakteru.

Aleksandra Zielińska-Duda

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka