Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

 20 maja 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem i rysownikiem panem Pawłem Wakułą . Spotkanie miało charakter warsztatowy. Dzieci rysowały ilustr acje do wybranych i omawianych fragmentów książek. Dzieci miały możliwość zakupu k siążek autora i otrzymania wpisu z dedykacją od pisarza. W spotkaniu brały udział dzieci z klasy III b, uczestnicy koła plastycznego oraz uczniowie nagrodz eni w konkursie plastycznym dotyczącym twórczości pana Pawła Wakuły, którym zos tały wręczone nagrody i dyplomy. Opiekę nad dziećmi sprawowała pani Renat a Marciniak .

28 maja 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie miały miejsce spotkania autorskie z pisarką panią Agnieszką Frączek . Brały w nich udział dzieci z klasy II a, klasy II b oraz uczestniczki i laurea tki konkursów związanych z twórczością poetki. Pani Agnieszka Frączek okazała się niezwykle ciepłą i kontaktową osobą, rozmawiała z dziećmi, czytała im swoje utwor y, odpowiadała na pytania. Spotkanie miało charakter pięknej lekcji języka pol skiego, która zakończyła się wręczeniem nagród i dyplomów laureatom konkursów po święconych twórczości pani Agnieszki Frączek. Były oczywiście również dedykacj e i autografy poetki. Agnieszka Kruszka

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka