Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Dnia 6 czerwca 2014 r. nasi pierwszoklasiści uczestniczyli w spotkaniu z aspirantem Marcinem Nestorek i młodszym aspirantem Marcinem Lisieckim -policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie. Dzieci miały okazję porozmawiać z Gośćmi o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię, właściwym zachowaniu się podczas jazdy rowerem oraz podróżowaniu samochodem. Policjanci uwrażliwili dzieci na potrzebę bycia widocznym na drodze i wykorzystaniu w tym celu elementów odblaskowych. Goście uczulili również uczniów na konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego.

Przypomnieli zasady postępowania wobec osób nieznajomych. Wszyscy pierwszoklasiści bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu - zadawali liczne pytania, opowiadali o zdarzeniach z życia codziennego. Wykazali się znajomością podstawowych zasad ruchu drogowego, numerów telefonów alarmowych i zasad korzystania z nich.

Najwięcej jednak emocji dostarczyła druga część spotkania, w której uczniowie zapoznali się z elementami umundurowania policjanta. Pierwszaki mogły przymierzyć hełm, założyć kajdanki, zaobserwować działanie radaru oraz innych urządzeń wykorzystywanych w pracy policjanta. Ciekawostką było sprawdzenie działania krótkofalówki i połączenie się z policyjną dyżurką.

Uczniowie skierowali do Gości mnóstwo pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi i wyjaśnienia.

Dzieci podziękowały Panom Policjantom za to niezwykle ciekawe i pouczające spotkanie, wręczyły laurki i kwiatki, wyrażając jednocześnie chęć kolejnego spotkania.

 Wychowawczynie klas I

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka