Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

W    2020 r.  Gmina   Mogilno   otrzymała  z  Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach pn. „ZDALNA SZKOŁA”   grant  w  wysokości  79.985,67 zł  na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego - laptopy, tablety z WiFi  oraz tablety z  LTE w ilości 101 sztuk umożliwiającego realizację zdalnych lekcji dla uczniów szkół  podstawowych  z  Gminy  Mogilno :

   - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mogilnie,

  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie,

  - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie,   

  - Szkoła Podstawowa w Gębicach,

  - Szkoła Podstawowa w Wylatowie,

  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie,

  - Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie,

  - Szkoła podstawowa we Wszedniu,

  - Szkoła Podstawowa w Strzelcach.

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka