Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej w Mogilnie

ZMIANY w SZKOLE

od 18 maja 2020r. Zajęcia rewalidacyjne

Od poniedziałku, 18 maja br. istnieje możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to zajęcia rewalidacyjne niezbędne do ich prawidłowego rozwoju. Zainteresowani rodzice mogą zgłosić udział dziecka poprzez wypełnienie odpowiedniej Ankiety.

 Od 25 maja br. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 za zgodą rodziców, z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Zainteresowani rodzice mogą zgłosić udział dziecka poprzez wypełnienie w/w Ankiety.

 Od 25 maja br. uczniowie klas VIII mogą skorzystać z konsultacji 

na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów.

 Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas mogą korzystać z konsultacji

 ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

 

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

To już 85 lat!

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka