Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Zapraszamy uczniów klas IV do czynnego udziału w gminnym zespołowym konkursie języka angielskiego dla uczniów klas  czwartych szkół podstawowych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i regulaminem konkursu. W imieniu organizatorów zachęcamy wszystkich uczniów do czynnego udziału w konkursie.

 

REGULAMIN  KONKURSU

I Organizator Konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Mogilnie.

Adres: ul. Sądowa 13

88-300 Mogilno

II Założenia ogólne i cele konkursu:

 • Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas IV w zakresie języka angielskiego
 • Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych
 • Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego
 • Przygotowanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka angielskiego
 • Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi
 • Poszerzanie umiejętności językowych młodzieży
 • Promowanie szlachetnego współzawodnictwa
 • Umacnianie wiary we własne możliwości
 • Kultywowanie wzajemnej współpracy między szkołami, w których młodzież uczy się języka angielskiego

III Termin konkursu:

Konkurs odbędzie się dnia 22 marca 2018 roku o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest wyłącznie do uczniów klas czwartych uczących się języka angielskiego na terenie gminy Mogilno. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów w zespole.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem tel. 052 315 24 26 do dnia 05 marca 2018 roku. W dniu konkursu należy dostarczyć do organizatora zgodę rodziców na udział dzieci w konkursie oraz zgodę na umieszczenie wizerunku dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie.

  V. Forma i zakres konkursu:

Konkurs językowy ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap obejmuje test z 10 zadaniami, które zostaną wybrane z poniższych typów zadań:

 • Wielokrotnego wyboru
 • Dopasowanie wyrazów do obrazka
 • Układanie dialogów, uzupełnianie, układanie w odpowiedniej kolejności
 • Wyszukiwanie błędów w zdaniach
 • Wyszukiwanie słowa niepasującego do pozostałych
 • Uzupełnianie zdań właściwym słowem, luki gramatyczne
 • Uzupełnianie brakujących informacji lub odpowiedzi na pytania na podstawie słuchanego lub czytanego tekstu

Drugi etap konkursu obejmuje pytania związane z rodziną królewską Wielkiej Brytanii. Po wylosowaniu trzech pytań zespół wspólnie przygotowuje i ustnie udziela odpowiedzi.

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na „Podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej”, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

a) Zagadnienia leksykalne:

- człowiek (dane personalne, rzeczy osobiste, umiejętności, wygląd zewnętrzny, ubiór)

- dom (pomieszczenia, wyposażenie)

- edukacja (przedmioty nauczania, przybory szkolne)

- życie prywatne (rodzina, określanie czasu)

- czynności życia codziennego/w wolnym czasie

- świat przyrody (pogoda, pory roku, miesiące, zwierzęta)

- praca (popularne zawody)

- sport (popularne dyscypliny sportowe)

- żywienie (artykuły spożywcze)

- życie społeczne/kultura (członkowie rodziny królewskiej UK)

b) Zagadnienia gramatyczne:

- czasownik be

- przedimki (a, an)

- zaimki wskazujące

- dopełniacz ‘s

- There’s / There are

- can / can’t

- have got

- przymiotniki dzierżawcze

- przyimki miejsca

c) Rozumienie prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych

d) Reagowanie w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach

VI. Przebieg konkursu:

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemny i ustny.
 2. Konkurs pisemny i ustny nie powinien przekroczyć 90 min.
 3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zespołów identycznej liczby punktów, organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o dogrywce w formie dodatkowego zadania pisemnego.
 1. W skład komisji konkursowej powołani będą nauczyciele uczniów z poszczególnych szkół, którzy biorą udział w tym konkursie.
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy, a zespoły, które zdobędą najwyższą ilość punktów nagrody oraz wyróżnienia.

VII. Postanowienia końcowe:

  1. Regulamin Konkursu dostępny jest  na stronie internetowej szkoły 

www.sp2mogilno.pl

 1. Poprzez udział dziecka w konkursie opiekun uczestnika potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 2. Opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników. 
 1. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
 2. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie.

 Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka angielskiego:

 1. Magdalena Kluczyńska
 2. Elżbieta Burzyńska
 3. Dominika Głowacka

POBIERZ REGULAMIN ORAZ KARTY ZGŁOSZENIOWE KONKURSU

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka