Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z rejonu bydgoskiego spotkali się 18 maja na gali laureatów w auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, p. Marek Gralik. W swoim wystąpieniu pogratulował wybitnym, młodym polonistom, matematykom, przyrodnikom, anglistom wielkich talentów. Słowa uznania skierował również do nauczycieli, dyrektorów i rodziców.

W tym roku szkolnym tytuł laureata w województwie kujawsko-pomorskim (z wszystkich konkursów) uzyskało 161 uczniów; w rejonie bydgoskim 50, w tym tylko 5 w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego. W tej nielicznej grupie znawców języka ojczystego znalazła się jedyna reprezentantka gminy Mogilno i powiatu mogileńskiego, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 Julia Grządziela, która otrzymała pamiątkową statuetkę z napisem „Laureat Konkursu Przedmiotowego”  oraz dyplom.

Uzyskanie tytułu laureata gwarantuje Julce ocenę celującą z języka polskiego, a także, już w szóstej klasie, zwolnienie z części polonistycznej egzaminu ósmoklasisty i uzyskanie z niego najwyższego wyniku oraz przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. To wielki sukces! Opiekuna naszej szóstoklasistki, p. Małgorzatę Batkowską uhonorowano pamiątkowym dyplomem z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów. Gali nadano uroczystą oprawę, uświetnił ją występ zespołu muzycznego z Pałacu Młodzieży. Część oficjalną zakończył słodki poczęstunek. Kurator Oświaty chętnie pozował do zdjęć z nagrodzonymi uczniami.

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Dziękujemy Wszystkim

Podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla Jakuba

 

Wyszukiwarka