Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

 Brody należą do najstarszych miast Ukrainy. Położone są w granicach Obwodu Lwowskiego, na pograniczu Galicji i Wołynia, gdzie przebiegała granica między Austro-Węgrami a Rosją. Taka lokalizacja była atutem i sprzyjała rozwojowi handlu, do dziś nie straciły znaczenia strategicznego. Przez miasto prowadzą ważne szlaki samochodowe i kolejowe, tutaj krzyżują się linie sieci energetycznych, m.in. rurociągi naftowe „Przyjaźń” i Odessa/Brody-Płock.

 Pierwsze wzmianki o Brodach pochodzą z 1084 roku. Niewiele wcześniej odnotowano początki mogileńskiego opactwa (1065 r.). Choć prawa miejskie zyskują 200 lat po Mogilnie, to protoplastów i założycieli mają znamienitych.

Pod koniec średniowiecza tutejsze ziemie trafiają drogą królewskich nadań w ręce polskie. Hetman polny S. Żółkiewski buduje pierwszy zamek, udziela miastu nazwę swego rodu Lubicz. Na aktualnym wizerunku Brodów odcisnęła swe piętno historia kresów Rzeczpospolitej. Jeszcze w XIX w. prawie 90% miasta stanowili Żydzi, których los przypieczętowała okupacja sowiecka i niemieckie ludobójstwo.

 Dziedzictwem historycznym Brodów są liczne zabytki materialne, które świadczą o dorobku kulturowym wielu pokoleń. Należą do nich m.in. zamek wzniesiony przez hetmana S. Koniecpolskiego, pałac Potockich z XVIII w. Wielka Synagoga z 1742 r. (w ruinie), kościół parafialny w stylu renesansowym z 1596 r., klasztor Dominikanów z XVII w., Cerkiew św. Jura z 1625 r. z ikonostasem, cerkiew Bogurodzicy z 1600 r. Wymienione zabytki mogą być ozdobą niejednej metropolii. Brody liczące raptem ok. 23 tys. mieszkańców mogą być dumne ze swego dorobku. Razem z odzyskaniem niepodległości przez Ukrainę poszukują własnej drogi rozwoju, promocji walorów, okna na świat.

Taką możliwość daje m.in. współpraca między Mogilnem a Brodami nawiązana w maju 2006 r. z inicjatywy pracowników Gimnazjum p. H. Rumianowskiego oraz p. I. Leśnej. Dotyczyła głównie wymiany młodzieży szkolnej, na początek z tamtejszego Gimnazjum im. Iwana Trusha. Spotkania były okazją do poznawania języków, zwyczajów, metod nauczania, kultury, turystyki. Uchwała partnerska została podjęta przez Radę Miejską w Mogilnie 17 maja 2008 roku. Ostatnim liczącym się wydarzeniem w tych kontaktach była wizyta delegacji samorządowej z Brodów podczas obchodów 620 lecia Mogilna w 2018 roku. Zapamiętaliśmy kolorowe stroje zespołu ludowego, kulturowe dary w lokalnych barwach, szczere życzenia  i deklaracje dalszej współpracy.

 Dziś na drodze rozwoju naszego partnera znów stają wydarzenia wojenne. Bestialska napaść Rosji na Ukrainę aspirującą do europejskiej rodziny narodów przerwała normalną współpracę miast. Położenie w zachodniej części kraju na razie sytuuje Brody w dalszej kolejności zainteresowania agresora. Aktualnie rosyjskie zbrodnie wojenne i akty ludobójstwa rozgrywają się na naszych oczach w obszarze graniczącym z Rosją i nad Morzem Czarnym.

 Za niedługo minie rok, jak naród ukraiński toczy bohaterską walkę o swoją niepodległość i europejską przyszłość. Zmaga się z brutalnym atakiem, rosyjskie bomby niszczą domy, szpitale, szkoły i przedszkola. Brody leżą na szlaku exodusu ludności uciekającej ze strefy wojny, spod bombardowań, z Kijowa i Żytomierza do Lwowa, i dalej do Polski. Tymi drogami nieustannie przepływa rzeka uciekinierów, już przekroczyła barierę 8 mln, głównie matek z dziećmi. Międzynarodowa społeczność przyłącza się do pomocy ludności zniszczonych miast. Polacy w odruchu serca organizują przyjęcie uchodźców z terenów ogarniętych wojną. Ofiarnie zgłaszają się wolontariusze, organizowana jest zbiórka darów przez organizacje pozarządowe. Bierze w tym udział społeczność naszego regionu, mieszkańcy Mogilna zawożą dary do punktów zbiórek.

Sytuacja wymaga empatii i chrześcijańskiej pomocy, wynikającej nie tylko z partnerstwa miast. Mogilno ma zasoby, infrastrukturę socjalną, turystyczną, pozwalającą zaadresować wydatną pomoc dla mieszkańców Brodów, zagrożonych bestialstwem Rosji.

Aktywność organizacji pozarządowych, wolontariuszy, ludzi dobrej woli, daje szansę naszym przyjaciołom na przetrwanie wojennej tragedii. W tych okolicznościach każda pomoc jest ważna, tym bardziej w warunkach zimowych. Kolejna akcja wysyłki darów organizowana przez władze samorządowe spotkała się z żywym odzewem Mogilnian. Nie mogło w tym odruchu gorących serc zabraknąć członków Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie. Przekazaliśmy dla pobratymców z Brodów min. artykuły żywnościowe, chemię użytkową, świece, baterie, elektronikę i inne. Dołączyliśmy do akcji pomocowej zorganizowanej przez Dyrekcję SP2, w której udział wzięła cała społeczność szkolna. Po załadunku darów na początku grudnia na Ukrainę wyrusza transport zbiorczy. Mamy nadzieję, że dotrze do adresatów zgodnie z przeznaczeniem. Przyjaciół poznaje się w biedzie, partnerstwo na różnych poziomach kontaktów społecznych zobowiązuje.   

 Józef Popiel

Mogilno

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka