Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Czerwcowy jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Infułata Jana Kasprowicza, proboszcza Parafii Archikatedralnej w Gnieźnie, zainspirował przyjaciół z Mogilna. Z inicjatywy Pana Stanisława Kaszyńskiego, Honorowego Obywatela Mogilna, w dniu 15 maja 2021 roku grupa rodaków odwiedziła Jubilata na plebani. W spotkaniu przyjaciół udział wzięli:

  • Stanisław Kaszyński – dziennikarz, literat, Honorowy Obywatel Mogilna
  • Leszek Duszyński - Burmistrz Mogilna (z małżonką Magdaleną)
  • Paweł Molenda – przewodniczący Rady Miejskiej Mogilna
  • Robert Musidłowski – przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego
  • Teresa Kujawa – prezes Mogileńskiego Towarzystwa Kultury
  • Danuta Konieczka-Śliwińska – prof. UAM w Poznaniu, Honorowy Obywatel Mogilna, wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół SP2 w Mogilnie
  • Marcin Zieliński – dyrektor Wydziału Promocji UM Mogilno
  • Aleksandra Zielińska-Duda – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie
  • Józef Popiel – prezes Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół SP2 w Mogilnie
  • Adam Maćkowiak – pracownik UM Mogilno

Goście w podniosłym nastroju złożyli na ręce Jubilata gratulacje z okazji doniosłej rocznicy kapłańskiej posługi i życzenia wielu łask bożych na dalszej drodze. Podziękowali za bliskie relacje, pamięć o rodzinnym mieście i jego mieszkańcach. Jego Ekscelencja Ks. Jan Kasprowicz jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie. Od lat aktywnie działa na rzecz promocji rodzinnego miasta, podkreślając związki rodzinne i sąsiedzkie z rodakami. W swych kontaktach z duchownymi, wiernymi, mediami, samorządowcami, ludźmi nauki, zawsze znajduje ciepłe słowo, wspomnienie o rodzinnej miejscowości. Ciepło wypowiada się o ludziach, którzy wspierali go na drodze do kapłańskiego powołania. Aktywność Jubilata na każdym etapie nauki i duszpasterskiej posługi naznaczona jest pracą u podstaw, prawdziwie pozytywistycznym odruchem na rzecz bliźniego.

 Dostojny Jubilat urodził się 13 maja 1946 r. w Mogilnie, jako syn Stefana i Kazimiery  z domu Głowackiej. Po skończeniu szkoły nr 2 w Mogilnie, uczył się w LO im. B. Chrobrego w Gnieźnie, gdzie w 1965 r. uzyskał maturę. W tym samym roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i tu, 5 czerwca 1971 r., z rąk Prymasa Polski ks. Stefana Wyszyńskiego przyjął święcenia kapłańskie. Natomiast mszę prymicyjną odprawił w klasztornym kościele św. Jana w rodzinnym Mogilnie.

 Najpierw przez rok pracował, jako wikariusz w parafii św. Doroty w Strzałkowie, po czym podjął studia w zakresie historii sztuki w KUL. W 1980 r. wrócił do Gniezna i został wikarym w parafii św. Trójcy. Rok później powierzono mu opiekę nad katedralnymi zbiorami sztuki sakralnej. Równocześnie objął wykłady z historii sztuki sakralnej i konserwacji zabytków w gnieźnieńskim seminarium oraz w Instytucie Teologicznym w Gnieźnie i w Bydgoszczy. W roku 1989 został proboszczem gnieźnieńskiej fary.

 Od 1992 r. jest konserwatorem diecezjalnym, aktywnie uczestniczy w ochronie zabytków   i przybliżaniu historycznej wiedzy. W plebiscycie radia Merkury w Poznaniu został wybrany Wielkopolaninem Roku 1998. Ksiądz Jan od 1994 r. jest kanonikiem gremialnym kapituły prymasowskiej przy najważniejszej świątyni Gniezna. Zaś ks. arcybiskup Henryk Muszyński doceniając doświadczenie duszpasterskie mianował go kustoszem sanktuarium św. Wojciecha oraz proboszczem parafii przy bazylice prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie.

Cały życiorys i duszpasterską drogę Jubilata przedstawił w inauguracyjnym wystąpieniu Burmistrz Mogilna Pan Leszek Duszyński, który nie szczędził wzniosłych słów, uznania pod adresem gospodarza. Jego Ekscelencja Ks. Infułat przyjął od rodaków z Mogilna ciepłe słowa, mnóstwo serdeczności i upominki, wśród których były kwiaty, obrazy, książki. W imieniu Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół SP2 w Mogilnie adres przekazał Józef Popiel – prezes zarządu (w załączeniu). Jesteśmy dumni, że Ks. Infułat jest prominentnym   i zasłużonym członkiem naszego Stowarzyszenia.

 Czcigodnym Rodak odwdzięczył się gościną przy kawie, podczas której wspominał mniej znane aspekty swego życia, z lat szkolnych, czasu duchowego rozwoju. Zaprosił gości do zwiedzania najciekawszych zabytków Prymasowskiej Bazyliki i Muzeum Archidiecezjalnego. W roli przewodnika, korzystając z bogatej wiedzy historycznej, przybliżył zebranym informacje o unikalnych zbiorach, zmianach architektury i wyposażenia Gnieźnieńskiej Katedry. W jej podziemiach zebrani mogli poznać przedromańskie początki, późniejsze przekształcania w okresie średniowiecza. Udostępnienie tych archeologicznych muzealiów i artefaktów dla zwiedzających w dużej części jest osiągnięciem zawodowym    i zasługą naszego rodaka.

Rozmowy podczas poczęstunku kończącego gościnę, pełne serdeczności i podziwu dla osiągnięć Jubilata, nawiązywały do wspomnień Księdza Infułata. Goście mieli okazję usłyszeć historie rodzinne, szkolne i zapamiętane podczas mieszkania w Mogilnie. Pamięcią sięgał do familijnych koligacji, dobrych ludzi, których ciągle spotyka na swej drodze. Zawierzenie swego losu Opatrzności, z mocną wiarą, że dobro wraca, stało się mottem życiowym Ks. Jana Kasprowicza. 

Józef Popiel  

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka