Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

w Mogilnie

Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie pragnie zrealizować zadanie publiczne pt. „Pamięci Marii Konopnickiej w 110 rocznicę śmierci poetki”. Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie głównie siedziba naszego Stowarzyszenia – ul. Sądowa 13, 88-300 Mogilno. Podstawowe cele planowanego przedsięwzięcia to: popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej – Patronki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mogilnie, przypomnienie faktów znanych i nieznanych z życia i twórczości poetki w związku ze zbliżającą się 110 rocznicą śmierci, zwrócenie uwagi na tradycję, pielęgnowanie polskości przez Marię Konopnicką w trudnych czasach zaborów, wspieranie świadomości narodowej np. poprzez zaangażowanie się poetki w obronie wrzesińskich dzieci.

            Powyższe cele zadania publicznego chcemy zrealizować w październiku i listopadzie 2020 roku. 8 października przypada 110 rocznica śmierci poetki. W związku z tym planujemy m.in. zorganizowanie szkolnego konkursu recytatorskiego, zorganizowanie konkursu plastycznego na ilustrację do wybranego tekstu Marii Konopnickiej,  wykonanie okolicznościowych długopisów z logiem stowarzyszenia i przypinek. Przeprowadzone zostaną również przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie prezentacje i konkursy w formie online dotyczące życia i twórczości Marii Konopnickiej i przeznaczone one będą dla uczniów  różnych grup wiekowych.

            Zwieńczeniem działań i naszego zadania będzie udział w akcji sadzenia lasu i  posadzenie na skwerze szkoły symbolicznej wierzby – drzewa często opiewanego w twórczości Marii Konopnickiej.  W ten sposób chcemy podkreślić związki twórczości Marii Konopnickiej nie tylko z problematyką dziecięcą, patriotyczną, ale również umiłowanie przez poetkę piękna polskiej przyrody.

            Nasze inicjatywy wspierać  będą Partnerzy: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie  Pani Aleksandra Zielińska – Duda, Pan Jacek Chudziński reprezentujący Księgarnię Regionalną w Mogilnie, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Pani Maria Kotlińska oraz Pan Robert Sokołowski reprezentujący Nadleśnictwo Gołąbki.

            Niniejsze przedsięwzięcie jest współfinansowane  ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

 

Zarząd Stowarzyszenia  Zwykłego Wychowanków i Przyjaciół

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie

Projekt ASPE

Szkoła Pamięta

Poznaj Naszą Szkołę

Mały Wielki Człowiek

Mały Wielki Człowiek

Raport o dostępności

Raport o dostępności podmiotu publicznego" w dniu 31 marca 2021r. 

Dziennik Elektroniczny

Gram, bo lubię/muszę

Bohater ON

Szkoła Pamięta!

Dyplom Góra Grosza

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przyjazne Skróty

Programy Rozwojowe

Buduję, koduję...

Wyszukiwarka